Neuvolapalvelut

Neuvolapalvelut

Äitiysneuvola
Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola
Lastenneuvola

Terveydenhoitajat

Maarit Kitkala
Puh. 040 801 2324 (arkisin klo 8-9)
maarit.kitkala@coronaria.fi
Vastaanotto ilman ajanvarausta ma ja ti klo 9-10
diabeetikot, muistipotilaat, sydänpotilaat, neurologin ja geriatrin ajanvarauksen hoitaminen, hoitotarvikejakelu ma ja to klo 8.00-9.00

Anne-Mari Säkkinen
Puh. 040 801 2307
anne-mari.sakkinen@coronaria.fi
koulu, 0-6 vuotiaat lapset, varusmiesten tarkastukset, psykologin ja toimintaterapeutin ajanvarauksen hoitaminen

Kesäaikana neuvola toimii supistetusti, mutta pakolliset hoidetaan. Pyritään luomaan selkeät ajat/puhelinajat etukäteen milloin terveydenhoitaja paikalla neuvolassa.


Neuvolapalveluihin kuuluvat äitiysneuvola, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola ja lastenneuvola.

Äitiyshuollon tavoitteena on edistää sekä syntyvän lapsen että hänen vanhempiensa terveyttä ja hyvinvointia. Terveydentilan seurannan lisäksi terveydenhoitaja tukee muutoinkin perhettä uudessa elämäntilanteessa. Äitiysneuvola auttaa myös perhesuunnittelussa (=ehkäisyneuvonta). Neuvolakäyntiä varten tulee varata aika.

Lastenneuvolatoiminta tähtää lapsen kokonaiskehityksen tukemiseen ja seurantaan. Neuvolatoiminta tarkoittaa terveyden edistämistä, sairauksien ennalta ehkäisemistä ja varhaistoteamista.

Perheillä on lisäksi mahdollisuus saada tarvittaessa maksutonta perhetyötä.


Äitiysneuvola

Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen sekä koko perheen mahdollisimman hyvä terveys. Äitiysneuvolan palvelu on maksutonta.

Äitiysneuvolan tehtäviin kuuluvat odottavan äidin ja perheen ohjaaminen, neuvominen ja valmentaminen raskauden aikana. Myös mahdollisten riskitekijöiden ja raskauden esiin tuomien sairauksien ja ongelmien havaitseminen kuuluu neuvolan tehtäviin. Isät ovat tervetulleita neuvolaan odottavan äidin kanssa.

Tavanomaisilla neuvolakäynneillä äiti punnitaan ja hänen verenpaineensa mitataan, keskustellaan kuulumisista ja voinnista, kuunnellaan sikiön sydänäänet ja otetaan virtsanäyte. Toisinaan mitataan myös hemoglobiini.

Noin 20. raskausviikosta alkaen katsotaan lantionpohjan korkeus ja n. 30. raskausviikolla aletaan seurata sikiön tarjontaa, eli sitä miten päin lapsi on kohdussa.

Lääkärille tullaan terveydenhoitajan kautta.


Perhesuunnitteluneuvonta

Perhesuunnittelu on kokonaisvaltaista naisen ja miehen seksuaaliterveyden edistämistä ja ylläpitämistä. Perhesuunnitteluneuvola antaa tukea perhesuunnittelua ja raskaudenehkäisyä koskevissa asioissa:

  • neuvontaa
  • ehkäisypillerien aloitustarkastukset: seuranta ja reseptien uusinta
  • kierukat: asetukset ja seuranta
  • näytteiden otto
  • sterilisaatiolähetteet.

Lastenneuvola

Lastenneuvolan tavoitteena on turvata lapsen terve kasvu ja kehitys sekä edistää koko perheen hyvinvointia. Perheitä tuetaan omaksumaan terveitä elintapoja, löytämään keinoja ratkaista ongelmia ja luottamaan omiin kykyihinsä vanhempina. Tavoitteena on myös vahvistaa vanhempien voimavaroja lasten kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä itsensä ja parisuhteensa hoitamisessa.

Alle kouluikäisten lasten terveystarkastuksista kolme on laajaa terveystarkastusta, joissa arvioidaan lapsen kehityksen, terveydentilan ja hyvinvoinnin lisäksi koko perheen hyvinvointia ja vanhempien tuen tarpeita. Tarkastukseen kutsutaan aina molemmat vanhemmat.

Neuvolalääkärille ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.

Puheterapeutille saa tarvittaessa lähetteen terveydenhoitajalta. Puheterapeutti kutsuu vastaanotolle.


Influenssarokotukset

Kausi-influenssarokotteita annetaan joka vuosi marras-joulukuun ajan.