Aivovammasta huolimatta pystyn aktiiviseen elämään - säännöllinen fysioterapia on Annan toimintakyvyn ehdoton ylläpitäjä

AsiakastarinaFysioterapiaNeurologinen fysioterapia

Annalla diagnosoitiin liikenneonnettomuuden seurauksena primaari aivovamma, joka on pysyvä ja vaikuttaa päivittäiseen elämään. Toimintakykyä on saatu parannettua ja ylläpidettyä akupunktiolla, säännöllisellä harjoittelulla ja erilaisilla käsittelyillä, joissa apuna on ollut muun muassa Coronarian fysioterapeuttien monipuolinen osaaminen.

Anna joutui liikenneonnettomuuteen vuonna 2009 ollessaan 16-vuotias. Akuutissa vaiheessa ja vammojen ollessa vaikeita, lääkärit esittivät äidille epäilyjä oikeanpuoleisesta halvauksesta, mutta epäily osoittautui onneksi vääräksi. Lopulta hänellä diagnosoitiin primaari aivovamma tapaturman seurauksena. Ensimmäiset kuukaudet kuluivat sairaalassa ja tunteet vaihtelivat epätietoisuudesta toiveikkuuteen.

Onnettomuuden ja pitkän kuntoutumisen jälkeen Anna on kuntoutunut silminnähden todella hyvin. Primaarin aivovamma on jättänyt jälkeensä erityisesti kognitiivisia haasteita, joiden vuoksi Anna ei pysty olemaan työelämässä. Annalla on myös fyysisiä haasteita, jotka ilmenevät ennen kaikkea oikealla puolella kehoa. Näitä haasteita pyritään helpottamaan fysioterapian keinoin.  

Fysioterapia on toimintakyvyn ylläpitävä voima

Ensimmäiset vuodet Anna kuntoutui Validialla kuntoutuskeskus Synapsialla ja vuonna 2015 Anna pääsi avokuntoutukseen Coronarialle. Hänen hoidossaan hyödynnettiin alusta asti useamman terapeutin osaamista. Fysioterapiassa Anna aloitti neurologisen fysioterapiaan erikoistuneen Riikan asiakkaana ja kävi vuorostaan akupunktiossa Päivin luona.

Terapeuttien monipuolinen osaaminen on mahdollistanut eri terapiamuotojen hyödyntämisen ja tuonut paljon helpotusta sekä parannusta hänen toimintakykyynsä. Viimeiset vuodet hän on käynyt Päivillä säännöllisesti myös fysioterapiassa.

Viimeiset neljä vuotta Annalle on myönnetty fysioterapiaan käyntikertoja 25 kpl aina 2-vuodeksi kerrallaan.

- Kuntoutusjaksot on suunniteltu yhdessä siten, että saamme toteutettua tiiviimpiä fysioterapiajaksoja ja pieniä taukoja väliin. Tällä tavoin saamme parhaan tehon kuntoutuksesta. Kesäaikana kolmen kuukauden tauko on sopiva. Kesällä lämmin ilma mahdollistaa pidemmän tauon, koska silloin esiintyy vähemmän jäykkyyttä. Talvella tauko voi olla enimmillään kuusi viikkoa, sanoo Päivi, Annan fysioterapeutti.

- Olen tosi aktiivinen liikkuja, joten terapiassa tehdään paljon palauttavaa harjoittelua, akupunktiota ja esimerkiksi LymphaTouch-laitteella on saatu vaikuttavia tuloksia. Akupunktiosta olen kokenut saavani erityistä hyötyä kireyteen ja jäykkyyteen. Minulla on erityisesti oikealla puolella jäykkyyttä, tuntoaistin toiminnassa myös puolieroa ja raajat ovat oikealla puolella kömpelömmät, Anna kuvailee tilaansa.

Hän kokee tarvitsevansa fysioterapiaa erityisesti toimintakykynsä ylläpitämiseen, millä on selkeä vaikutus elämänlaatuun.

- On aivan lottovoitto, kun saan käydä Päivillä, hän lisää.

Päivi tuntee Annan kehon hyvin ja hän löytää oikeat keinot saada keho rennommaksi.  Akupunktio on osoittautunut erityisen vaikuttavaksi.

- Ensimmäisen hoitokerran myötä Annan oikea lapa ei jumiutunut kuuteen kuukauteen, mikä oli aivan mahtava edistys, Päivi muistuttaa onnistumisista.

Fyysinen ja henkinen kuormitus vaikuttaa terapiakäynnin sisältöön

Terapiakäynnillä on aina oltu Coronarian tiloissa. Fysioterapiaa tehdään monipuolisesti monitoimisalissa ja terapiahuoneessa. Palauttavien harjoitteiden ja käsittelyn lisäksi tekeminen on aktiivista.  Aktiivinen tekeminen keskittyy sopivien harjoitteiden ja rasituksen määrän löytymiseen. Väsymys ja kipu tulevat yleensä jälkikäteen, joten jaksamisen tasoa on hyvä seurata tiiviisti.

- Oikeassa jalassa ilmenee kovaa särkyä liiallisen rasituksen tai käsittelyn jälkeen. Sitä pyritään tietysti parhaamme mukaan välttämään. Rasituksen ei myöskään aina tarvitse olla fyysistä, vaan henkinen kuorma vaikuttaa yhtä lailla jaksamiseen. Väsymyksen tunnistaminen on tärkeää, sanoo Päivi.

- Viime aikoina myös oikea jalka on alkanut reagoimaan kylmään ja jäykistyy. Pitää huolehtia esimerkiksi lämpöpohjallisista erityisesti nyt talviaikaan, Anna lisää.

Aktiivinen vapaa-aika on tärkeää ja sitä pyritään tukemaan

Anna tykkää käydä aktiivisesti kuntosalilla vapaa-aikanaan ja hänen tekemiensä liikkeiden liikeradat oli hyvä tarkastaa. Coronarian fysioterapeutti Petri on erikoistunut Maitland- terapeutiksi. Tässä terapiamuodossa keskitytään rangan ja nikamien tutkimiseen. Tarkka ohjaus oman kehon liikkeen kautta on Petrin erikoisalaa, ja hän kävi kuntosalilla tarkistamassa myös Annan liikeradat.  

- Varmistimme samalla, ettei Annalla ollut rankaperäistä ongelmaa. Tietyissä selän liikkeissä Annalla ilmeni liikerajoitus, jossa hengitys salpaantui ja kyljessä tietyistä pisteistä painelemalla tuli sama reaktio. Siksi halusimme varmistua siitä, ettei rangassa ollut tähän liittyvää ongelmaa, jota esimerkiksi kuntosaliharjoittelussa olisi syytä ottaa huomioon, sanoo Päivi.

- Tykkään käydä kuntosalilla, body pumpissa, lenkkeillä koiran kanssa metsässä ja talvella pilkillä.  Liikkuminen tapahtuu oikean puolen jaksamisen mukaan, Anna sanoo.

Annalla on ollut kahdeksan vuotta koira, joka on toiminut uskollisena lenkkikaverina. Lisäksi hänellä on hyvä tukiverkko. Tavallinen, selkeärytminen, ennakoitu ja kuormitukseltaan sopiva arkielämä sujuu. Hän pärjää itsenäisesti arjessa, jossa avopuoliso toki on apuna monissa asioissa. Säännöllisyys myös fysioterapiassa takaa hyvän toimintakyvyn sekä parantaa elämänlaatua merkittävästi.

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia on yksilöllistä ja kokonaisvaltaista kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää toimintakykyä ja osallistumismahdollisuuksia arjessa. Taustalla voi olla esimerkiksi erilaisia keskus- ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista aiheutuvia liikkumis- ja toimintakyvyn haasteita. Fysioterapeuttimme ovat alan asiantuntijoita ja heillä on vankka osaaminen kaikenikäisten neurologisten asiakkaiden kuntoutuksesta.

Lue lisää neurologisesta fysioterapiasta