Alun skeptisyyden jälkeen psykofyysinen fysioterapia osoittautui Ainolle nappivalinnaksi

AsiakastarinaFysioterapiaPsykofyysinen fysioterapia

Aino on käynyt lähes koko elämänsä neurologisessa fysioterapiassa, mutta kuullessaan ensimmäisen kerran psykofyysisestä fysioterapiasta oli ensimmäinen ajatus skeptinen. Uuteen heittäytyminen kuitenkin kannatti, sillä sen avulla Aino sai kauan kaipaamaansa apua kehoon – sen lähettämien viestien ymmärtämiseen sekä ymmärrystä mielen ja kehon yhteydestä ja kipujen hallintaan.

Miltä kehossa tuntuu? Mistä kehossa reagoitu tunne on lähtöisin? Mm. tällaisiin kysymyksiin tamperelainen Aino hakee psykofyysisessä fysioterapiassa vastauksia yhdessä Coronarian fysioterapeutti Laura Mutasen kanssa. Ennen vuoden alkua alkanutta yhteistä taivalta Aino ajatteli, että tällainen lähestyminen kuulostaa melko irralliselta fysioterapian muodolta, jopa huuhaalta, miten tämä muka voi auttaa, esimerkiksi syömishäiriöstä toipumiseen?

Aino on käynyt neurologisessa fysioterapiassa lähes koko elämänsä. Ainolla on vaikea spastinen cp-vamma, joka aiheutui ennenaikaisen syntymän jälkeisestä hoitovirheestä. Aino liikkuu pyörätuolilla ja tarvitsee apua mm. siirtymisissä, pukeutumisessa, kodinhoidollisissa tehtävissä ja hygienianhoidossa. Ainon on myös vaikea hahmottaa etäisyyksiä, suuntia tai kokoja sen lisäksi, että hän on ääni- ja aistiyliherkkä. Teini-iässä alkaneen syömishäiriön vuoksi elämässä on noin 15 vuoden ajan vaihdelleet syömättömyys ja ahmiminen. Coronarian fysioterapeutti Riikka suositteli Ainolle psykofyysistä fysioterapiaa, koska Aino oli tunnistanut, että hänellä on nimenomaan kehoon liittyviä haasteita ja vaikeuksia hahmottaa kokoaan tai kehon rajoja ylipäätään. Skeptisyydestä huolimatta Aino oli valmis heittäytymään uuteen. Mm. psykoterapiassa Aino oli työstänyt ja käsitellyt ongelmia, mutta kehollisesti ongelmat oli jäänyt käsittelemättä, ja tähän psykofyysinen fysioterapia oli nappivalinta! Sen avulla hän alkoi tunnistamaan paremmin kehon tuntemuksia ja niiden yhteyttä mieleen.

Psykofyysisessä fysioterapiassa edetään asiakasta kuunnellen kohti asetettuja tavoitteita

Ainon on ollut aina vaikeata hahmottaa oman kehonsa rajoja. Helpoksi tätä ei ole tehnyt sekään, että 15 vuoden aikana paino on vaihdellut paljon, ja nyt lyhyessä ajassa sen tippuessa nopeasti. Tämä on tuonut arkeen erinäisiä haasteita, mm. sen, että vaatekaupassa ei pysty hahmottamaan, minkä kokoiset vaatteet itselle käyvät tai minkälaisen tilan vie, esimerkiksi patjalla maatessaan. Syömishäiriökäyttäytymistä on lisännyt paljolti myös se, että Aino ei hahmota todellista tilannetta. Psykofyysisen fysioterapian alettua Laura ja Aino sopivatkin kuntoutuksen tavoitteeksi oppia hahmottamaan oman kehon rajat. Toiseksi tavoitteeksi asetettiin oppia tunnistamaan tunteita ja miten erilaiset tunteet vaikuttavat kehoon.  

Aino pyrkii käymään Lauran vastaanotolla kerran viikossa, mutta vähintään muutaman kerran kuukaudessa. Osa harjoitteista vaihtelee tilanteen mukaan, ja osaa toistetaan. Laura löytää Ainolle aina kuhunkin tilanteeseen juuri sopivan harjoitteen.

- Yleisin harjoitus, jonka aina teemme on kehon skannaus. Tässä käymme kaikki kehon osat vuorotellen läpi, jolloin minulla on aikaa keskittyä tunnistamaan eri kehon osien tuntemuksia. Kun koko keho on skannattu, keskustelemme yhdessä Lauran kanssa tuntemuksista. Jos jossain kehon osassa on erityistä kireyttä tai minun on ollut vaikea hengittää syvällisesti, lähdemme havainnoimaan tätä yhdessä ja tätä kautta hakemaan sopivaa tapaa työstää asiaa eteenpäin esimerkiksi kivun säätelemiseksi, kertoo Aino ja jatkaa.

- Lauran kanssa on ollut mahtava työskennellä, koska hän kuuntelee ja osaa lukea minua. Hän osaa tulkita minua silloinkin, kun en sano mitään. Psykoterapiassa olen päässyt puhumaan paljon asioista, mutta joskus sanat ovat vain loppuneet. Nyt, kun olen oppinut tunnistamaan tunteita ja niiden vaikutusta kehoon, olen oivaltanut, että sanojen sijaan keho kertoo paljon eikä tällöin sanoja tarvita  

Visuaalisena ihmisenä Aino kuvaa kivut yleensä kuvien kautta. Hän kokee tämän helpommaksi, kuin yrittää kuvata kipua sanallisesti. Joskus kipu tuntuu tiiliskivenä, joskus puulastuna.

- Laura saa tästä hyvän käsityksen kipuni muodosta. Lisäksi hän tunnistaa hyvin erilaisissa harjoitteissa, jos jokin kehon osan koskettaminen aiheuttaa minussa voimakkaan tunteen, vaikka en sitä itse tiedosta. Tällöin pääsemme keskustelemaan asioista todella syvällisesti – pääsemme ns. kivun alkulähteelle, jonka kautta koen, että opin itsestäni uutta ja minulla on mahdollisuus kenties jossain määrin parantua syömishäiriöstäkin, kun ymmärrän paremmin kehoni tuntemuksia.  

Oman kehon rajojen oppimista ja tunteiden käsittelyä ovat edistäneet myös tanssiharjoitus, jossa musiikin annettiin viedä eikä sanoja tarvittu.

- Olen aina tykännyt musiikista, mutta olen ajatellut, että koska kehoni on vääränlainen ja kokoinen, minulla ei ole oikeutta iloita kehostani musiikin kautta esimerkiksi tanssien. Oli todella vapauttavaa, kun yhdessä Lauran kanssa antauduimme musiikin vietäväksi. Harjoite auttoi opettelemaan olemaan omassa kehossa ja iloitsemaan siitä – jokaisen keho toimii omalla tavallaan eikä sen tarvitse kaikilla toimiakaan samalla tavoin ja silti voi kokea tanssivansa, sanoo Aino.

Psykofyysinen fysioterapia on kokonaisvaltaista. Kipuja hoidetaan fyysisesti, esimerkiksi hieromalla auki kireät faskiakalvot (faskiamanipulaatio), sekä hakemalla ymmärrystä sille, mikä kireyttä tai kipua aiheuttaa. Ymmärrystä asiaan on syytä hakea erityisesti silloin, jos sama kohta kehossa on aina kireä tai kipeä.

Mielen ja kehon yhteyden ymmärrys on lisännyt kehon tuntemusta ja auttanut parantumaan myös syömishäiriöstä

Aino on sinut vammaisuutensa kanssa ja päällimmäiset tunteet itseä kohtaan ovat lempeät. Hän on viimeisen kahden vuoden aikana huomannut reagoivansa nimenomaan keholla paljon ja että keholla ja mielellä on yhteys. Eri tilanteet ja kosketukset laukaisevat joskus tilanteita, joissa omat päällimmäiset tunteet unohtuvat ja ns. opittu tunne ottaa vallan ja aiheuttaa kehossa tuntemuksia, yleensä kipuna.

- Olen oppinut huomaamaan, että keho varastoi asioita ja eri tapahtumia. Elämäni aikana vatsaani on kommentoitu paljon, milloin kokoon ja milloin arpiin liittyen. Pää on pyrkinyt unohtamaan sanat, mutta vatsa muistaa. Häpeä vatsasta aiheuttaa kipua. Ymmärtämällä kivun alkulähteen, pystyn pysähtymään ja lähteä käsittelemään asiaa, toteaa Aino.

Ajatuksien avaaminen ja kehon skannausharjoituksen myötä Aino on löytänyt muitakin syitä kehon kivuille. Kylkikaaren kivuille löytyi selittävä tapahtuma ja ymmärrys jalan kivuille on laajentunut. Kehon tuntemuksen lisääntyessä Aino on oivaltanut, että kaikki kipu, esimerkiksi jalkojen kipu ei johdu cp-vammasta, jotkut tilanteet ja kosketukset saattavat myös laukaista kiputiloja.

- Olen oppinut hyväksymään itseni paremmin ja suhtautumaan asioihin lempeämmin, kun ymmärrän mitkä arjen asiat aiheuttavat kehossani kipua tai mitkä aikaisemmat tapahtumat ovat kipujen juurisyitä. On ollut jopa helpottavaa tunnistaa, miten paljon kipujen taustalla on esimerkiksi häpeää. Häpeän käsittely auttaa ja purkaa ajatuksia, joiden kanssa olen ollut lukossa. On ollut myös hienoa oivaltaa ja tunnistaa, milloin ns. opittu tunne ottaa vallan. Asiaa Lauran kanssa käsiteltyäni olen oivaltanut, että minulla on mahdollisuus tästä toipua ja jättää osa kivusta taaksepäin, iloitsee Aino.

Aino on myös huomannut, että turvallisessa ympäristössä on lupa tuntea erilaisia kehon tuntemuksia. Vaikka hän rakastaa elämää ja kaikkea sitä mitä hänellä on, on ajoittain tärkeätä pysähtyä kuuntelemaan kehoa ja mitä se viestii.

- Keho voi viestiä asioista, jotka eivät välttämättä tule heti mieleen. Näiden ääreen on tärkeätä pysähtyä ja käsitellä asioita pala palalta hyväksyen, että ei ole koskaan täysin valmis. En tule koskaan täysin parantumaan syömishäiriöstä, mutta elämää auttaa kovasti, kun tunnistan tilanteet ja kosketukset, jotka saattavat laukaista syömättömyyttä tai ahmimista. Elämä tuo mukanaan muutoksia, ja keho tuntuu joka aamu erilaiselta. Osaamalla lukea kehon viestejä kasvaa ymmärrys omasta itsestä, jolloin lempeyskin itseä kohtaan kasvaa, toteaa Aino.

Mitä psykofyysinen fysioterapia on tuonut Ainon elämään?

Vaikka fysioterapiaa on takana vasta noin ½ vuotta on muutoksia jo havaittavissa. Kuntoutuksen alussa määriteltyjä tavoitteita kohti on päästy hyvin etenemään sen lisäksi, että lempeys omaa kehoa kohtaan on lisääntynyt.

- Omien tunteiden parempi ymmärrys ja ymmärrys tunteiden vaikutuksesta kehoon ovat aukaisseet mielen lukkoja. Olen saanut konkreettista apua ja työvälineitä arkeen, jotta pystyn työstämään kehon kipuja sekä syömishäiriötäni. Olen jo nyt oppinut hahmottamaan paremmin kehoni ääriviivoja, kun eri harjoitteiden kautta hahmotan, mikä on todellisuutta ja mitkä aivojeni tuottamaa mielikuvaa, kertoo Aino.

Vaatekaupassa Aino pystyy jo paremmin hahmottamaan, mikä hänelle käy ja mikä ei. Ainon tietoisuus on kasvanut myös siitä, miten nopeasti keho rekisteröi tietyt asiat ja tapahtumat. Helpottavaa on ollut myös tiedostaa, että ei tarvitse olla valmis, vaan asioita voi työstää ja oman kehon tuntemuksia opetella edelleen.

Aino kokee, että psykofyysinen fysioterapia tuli hänen elämäänsä juuri oikeaan aikaan.

- Olen oikeastaan tähän asti opetellut pärjäämään vammaisuuteni kanssa ja olemaan sinut sen kanssa. Nyt, kun oon päässyt työstämään eri tavalla kehollisuutta, myös vammaisuuden käsittely on muuttunut ja on jäänyt tilaa esim. naiseuteen liittyviin asioihin ym. Aikaisemmin en olisi ollut vielä valmis psykofyysiseen fysioterapiaan, olisin sitä ehkä pitänyt liikaa huuhaana, mutta nyt aika oli tälle kypsä, ja olen saanut aloittaa hienon tutkimusmatkan itseeni mielen ja kehon yhteyden ymmärryksen kautta, iloitsee Aino.

Kysymykset miltä kehossa tuntuu tai mistä kehossa reagoitu tunne on lähtöisin, eivät Ainosta enää tunnu huuhaalta ja alun skeptisyyden jälkeen Aino on vilpittömän iloinen siitä, että lähti psykofyysistä fysioterapiaa kokeilemaan.