nainen istuu jumppamatolla taustalla tiiliseina ja isot ikkunat

Kokonaisvaltaisempaa fysioterapiaa – Psykofyysinen fysioterapia

FysioterapiaPsykofyysinen fysioterapia

Fysioterapia mielletään useimmiten kehoon suuntautuvana kuntoutustoimena, jossa korostuvat kehoon kohdistuvat liike- ja voimaharjoittelu sekä erilaiset käsittelyt. Silti me fysioterapeutit törmäämme päivittäin vastaanotoillamme asiakkaisiin, joiden oirekuvat eivät helpotu perinteisin fysioterapeuttisin keinoin ja mielen vaikutukset toimintakykyyn ovat selkeästi nähtävillä.

Vaikeasti vammautuneen tai sairastuneen elämänlaatu voi laskea, kun joutuu luopumaan itselle tärkeistä asioista, mikä voi ymmärrettävästi aiheuttaa masennusta ja ahdistusta. Pitkittyneen kipuoireiston takana voi piillä uupumusta, ahdistusta, menetyksiä ja vaikeita elämänkokemuksia, joskus traumojakin. Näissä tilanteissa keho ja sen reaktiot usein koetaan epämiellyttävinä jopa uhkaavina, jolloin noidankehä toimintakyvyn ja elämänlaadun laskuun on valmis. Voisiko fysioterapeuteilta löytyä kokonaisvaltaisempaa osaamista näihinkin tilanteisiin?

Kehon ja mielen yhteistyötä

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa keho ja mieli nähdään toimivan yhdessä. Keho reagoi tunteisiimme, ajatuksiimme ja uskomuksiimme. Liikkuminen ja liike, kehon kautta tapahtuva itseilmaisu, kehon reaktiot ja fyysinen tekeminen taas ohjaavat ajatuksiamme ja herättävät tunteita. Tunnistamme kaikki varmasti tilanteita arjessamme, jolloin kehomme reagoi mielemme liikkeisiin. Iloinen jälleennäkeminen vanhan ystävän kanssa saa hymyilemään ja kehossa tuntuu lämpöä ja keveyttä. Riita kotona tai liian kiireinen työpäivä saa kehossa aikaan ylivireydestä johtuvan stressireaktion, jonka seurauksena päätä särkee, vatsaan koskee ja yöuni voi häiriintyä. Esimerkkejä löytyy varmasti lisääkin, kun hetken aikaa pohtii asiaa. Useimmiten meillä löytyy jo omasta takaa keinoja rauhoitella itseämme vaikeina hetkinä. Joskus elämäntilanteet voivat kuitenkin olla niin hankalia tai vaikeasti käsiteltäviä kokemuksia kasaantuu niin paljon, että säätelyjärjestelmämme kuormittuu eivätkä aiemmin hyvinä kokemamme keinot enää toimi. Tällöin keho ei olekaan enää meille hyödyllinen ilmaisun väline ja turvallinen koti mielellemme, vaan vaaralliseksi ja epämiellyttäväksi koettu uhka, jota mieli yrittää epätoivoisesti kontrolloida tai jättää huomiotta. Sisäinen ristiriita on valmis ja keho-mieli-yhteys katkennut. Näissä tilanteissa psykofyysinen fysioterapia voi toimia oivana apuna yhteyden palauttamiseen ja itsensä ymmärtämiseen kokonaisuutena.

Mitä sitten on psykofyysinen fysioterapia?

Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan hyödyntää muiden fysioterapiamuotojen rinnalla tai itsenäisenä kuntoutusmuotona riippuen tilanteesta. Psykofyysisessä fysioterapiassa voidaan hyödyntää liikeharjoittelua, rentoutumista, käsittelyjä, itseilmaisua ja säätelyn harjoittelua kuten muissakin fysioterapiamuodoissa näkökulma tekemiseen on vain hieman erilainen. Toistomäärien ja sarjojen sijaan psykofyysisessä fysioterapiassa keskitytään kokemukseen sekä kehon ja omien voimavarojen hahmottamiseen. Kehomieliyhteyden palautuminen vaatii ajatustyötä ja kehon kokeminen taas turvallisena vie aikaa, minkä takia aikaa käytetään paljon kokemusten sanoittamiseen keskustellen tai kuvia apuna käyttäen. Sanoittaminen toimii apuna omien ajatusten jäsentämiseen ja muodostaa vähitellen siltaa mielen kokemusten ja kehon välille. Fysioterapeutin rooli on toimia kuntoutujan tukena pysyen itse kuitenkin vakaana valmiina ottamaan vaikeitakin asioita vastaan.

Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan hyödyntää tutkitusti muun muassa erilaisten mielenterveyden ja neuropsykiatristen haasteiden ja pitkittyneen kivun kuntoutuksessa. Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan toteuttaa myös osana laajempaa kuntoutuskokonaisuutta täydentämässä esimerkiksi psykoterapiaa tai neuropsykologista kuntoutusta. Voit lukea lisää psykofyysisen fysioterapian soveltuvuudesta ja kuntoutuksen toteuttamisesta Coronarian sivuilta.


Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Lue lisää psykofyysisen fysioterapian soveltuvuudesta ja kuntoutuksen toteuttamisesta.

Tutustu tarkemmin psykofyysiseen fysioterapiaan