nainen puistossa seesteinen vireystila

Vireystilojen tunnistaminen lisää pystyvyyttä ja edistää palautumista

Psykofyysinen fysioterapia

Ihmisen vireystila vaihtelee normaalisti useita kertoja päivässä. On tarkoituksenmukaista, että vireystila nousee aamulla herätessä ja aktiivisuuden aikana. Myös eri tunteet sekä älylliset- ja emotionaaliset haasteet nostavat hermoston vireyttä. Kun ihminen on liikkeessä ja virittynyt toimintaan, hänen autonomisen hermoston sympaattinen haara on aktiivinen.

Vireystila laskee puolestaan silloin, kun ihminen kokee olevansa turvassa, asettuu lepäämään, ruokailee kiireettä tai rauhoittuu mukavan harrastuksen parissa. Tällöin autonomisen hermoston parasympaattisen haaran toiminta on pääosassa ja elimistö keskittyy mm. ruuansulatukseen, sosiaalisuuteen ja palautumiseen.

Kiivas työ- tai opiskelutahti, taloudelliset tai ihmissuhteisiin liittyvät huolet tai muu paine voivat jumittaa pitkään jatkuessaan ihmisen ylivireyteen. Silloin hermosto toimii selviytymisestä huolehtivassa taistele-pakene -tilassa. Merkkejä tästä ovat mm. kiihtynyt syke, vaikeus pysähtyä, ajatus- ja puhetulva, nukahtamisvaikeudet sekä ärtynyt, ahdistunut tai huolestunut olo. Hengityksen rauhoittaminen, hidas liike ja kehotuntemusta kehittävä kevyt venyttely auttavat laskemaan kehon kierroksia.

Alivireydessä hermostossa on vallalla jähmettyneisyys. Ihmisestä tuntuu, että hän ei jaksa eikä pysty mihinkään. Olo on väsynyt, veltto tai puutunut. Myös muistivaikeuksia saattaa esiintyä. Ilmeettömyys, eleiden ja asennon pysähtyneisyys ja epätasapainoinen hengitys sekä voimattomuuden tunne voivat olla kehon viestejä alivireydestä. Muun muassa innostava musiikki, kehon rytmikäs liikuttelu ja äänenkäyttö aktivoivat alivireyteen ajautunutta hermostoa.

Apua psykofyysisestä fysioterapiasta

Asiakas voi saada psykofyysisestä fysioterapiasta apua vireystilojen tunnistamiseen ja säätelyyn. Kuntoutuksessa voidaan auttaa asiakasta tunnistamaan omaa vireystilaa ja etsiä yhdessä kehollisten harjoitteiden kautta keinoja tasata autonomisen hermoston toimintaa.

Psykofyysisen fysioterapeutin tuella asiakas oppii helppoja, omahoitokeinoiksi sopivia harjoituksia. Tällaisia vireystiloihin vaikuttavia harjoitteita ovat mm. rentoutus-jännitys -harjoitteet, maadoittumista kehittävät harjoitteet sekä hengityksen kuuntelu ja sen lempeä ohjaus. Säännöllisen harjoittelun myötä erilaisten hermostollisten merkkien tunnistaminen kehittyy ja niitä voi olla helpompi säädellä ja hyväksyä. Säätelyn lisääntyessä asiakkaan pystyvyyden tunne kasvaa ja myös oma, erilaisia oloja sisältävä sietoikkuna kasvaa.

Tarkastele omaa vireystilaasi

Huomaatko arjessa vireystilan vaihtelua?

Millainen on sinulle tyypillinen vireystila?

Mitkä ovat sinun lempikeinojasi laskea vireystilaa?

Mikä on sinulle sopiva tapa kohottaa vireyttä?

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Lue lisää psykofyysisen fysioterapian soveltuvuudesta ja kuntoutuksen toteuttamisesta.

Tutustu tarkemmin psykofyysiseen fysioterapiaan