Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen

Lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen moniammatillinen yksilökuntoutus

Lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on neurologinen, neuropsykiatrinen tai muu kehityksellinen sairaus tai vamma, johon liittyy tehostetun yksilökuntoutuksen tarve. Kuntoutukseen osallistuu myös asiakkaan perhe. Kuntoutus toteutetaan jaksona Kuopion kylpylähotelli Rauhalahdessa. Kelan palveluna kuntoutus on asiakkaalle maksutonta.

Mitä lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus on?

Lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus on tarkoitettu alle 18-vuotiaalle lapselle tai nuorelle ja hänen perheelleen. Kuntoutus on tarkoitettu myös 18-25-vuotiaalle nuorelle aikuiselle tilanteessa, jossa nuoren sairaus, elämäntilanne sekä kuntoutumisen tarve edellyttävät tiivistä yhteistyötä koko perheen voimin.

Kuntoutuskokonaisuus toteutetaan vuoden sisällä sisältäen ennakkoyhteydenoton, kotikäynnit tai verkostoneuvottelun, kuntoutusjakson sekä mahdolliset väli- ja seurantayhteydenotot.

Kuntoutuksen tavoitteena on:

  • tarjota lapsen tai nuoren kasvuun liittyvää tietoa ja konkreettisia keinoja miten helpottaa perheen arkea ja tukea lasta koulussa ja päiväkodissa.
  • asiakas oppii ymmärtämään, miten hän voi itse vaikuttaa toimintakykyynsä sekä hyvinvointiinsa.
  • asiakas saa eri ammattihenkilöiltä yksilöllistä ohjausta yksilöllisten tavoitteidensa saavuttamiseksi heti kuntoutuksen ensi päivistä alkaen.
  • vahvistaa käsitystä asiakkaan oman osallisuuden ja motivaation merkityksestä kuntoutumisessa.

Kenelle lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus on tarkoitettu?

Kuntoutukseen osallistuvalla lapsella tai nuorella on asianmukaisesti diagnosoitu neurologinen, neuropsykiatrinen tai muu kehityksellinen sairaus tai vamma, johon liittyy yksilöllisen ja tehostetun kuntoutuksen tarve. Lapsella voi olla esimerkiksi ADHD-, ADD- tai autismikirjon diagnoosi. Lapsella voi olla myös kehitysviive tai muu kehityshäiriö.

Lisäksi lapsella tai nuorella on:

  • sairaudesta aiheutuvia oireita tai rajoitteita, jotka luovat haasteita sosiaalisissa ympäristöissä kuten päiväkodissa, koulussa tai kotona.
  • mahdollisesti muita sairauksia tai vammoja, jotka edellyttävät niihin liittyvää kuntoutumisen erityisosaamista.

Kuntoutuksen SISÄLTÖ ja KUNTOUTUSJAKSO

Asiakkaan kuntoutuspäivät jaksotetaan siten, että niistä muodostuu eheä, asiakkaan kuntoutustarpeeseen vastaava kokonaisuus. Kun asiakas on saanut Kelalta hyväksytyn päätöksen osallistua kuntoutukseen, Coronaria on asiakkaaseen yhteydessä.

Kuntoutusjakso Kuopion kylpylähotelli Rauhalahdessa

Lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus sisältää kuntoutusjakson kylpylähotellissa, jonka pituus on 9 - 18 arkipäivää. Perustellusta syystä Kela voi myöntää enintään 24 arkipäivää kestävän kuntoutusjakson asiakkaan tarpeen mukaan. Kuntoutus järjestetään Kuopion kylpylähotelli Rauhalahdessa, majoituksella tai ilman majoitusta asiakkaan valinnan mukaisesti. Kuntoutus voidaan toteuttaa useammassa jaksossa.

MISSÄ JA MILLOIN KUNTOUTUSTA JÄRJESTETÄÄN?

Kuntoutusjakso toteutetaan Kuopiossa kylpylähotelli Rauhalahdessa. Kuntoutuksen aloitusaika sovitaan yhdessä asiakasperheen kanssa. Kuntoutukseen voit osallistua kaikkialta Suomesta.

Miten kuntoutukseen haetaan?

1. Hakeakseen kuntoutukseen hakija tarvitsee lääkärin B-lausunnon tai vastaavat tiedot sisältävän lääketieteellisen selvityksen. Lausunnon voi hakea esimerkiksi hoitavalta lääkäriltä. Tarkemmat tiedot hakemisesta löydät Kelan sivuilta.

2. Kuntoutukseen haetaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta, lomakkeella KU 104, jonka liitteeksi lääkärin B-lausunto tulee laittaa. Kirjoita kohtaan palveluntuottaja "Coronaria".

3. Hakemus sekä liitteet postitetaan Kelaan osoitteeseen:
Kela, PL 10, 00056 KELA.
Voit toimittaa hakemuksen liitteineen myös asiointipalvelussa viestinä. Asiointipalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Jos tarvitset tukea hakemuslomakkeen täyttämisessä, voit soittaa myös Kelan kuntoutuksen numeroon 020 692 205.

Kelan kuntoutuksen palvelunumerosta puh. 020 692 205 voit myös tiedustella hakemuksien käsittelyaikojen pituutta ja oman päätöksen tilaa. Voit tarkistaa ajankohtaisen tilanteen myös Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/kasittelyajat (Valitse alasvetovalikosta "Kuntoutusratkaisut")

Autamme mielellämme hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä, katso yhteystiedot tämän sivun alalaidasta. Kelan lomakkeen täyttöohjeen löydät täältä.

Kuntoutuksen ASIANTUNTIJAT

Kuntoutuksen monipuolisesta sisällöstä vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat muun muassa erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, sosionomi sekä tarpeen mukaan muita asiantuntijoita, kuten neuropsykologi. Perhe saa kuntoutuksessa omaohjaajan ja tarpeen mukaista avustusta.


Palvelupäällikkö Katja Irmola

Ota yhteyttä

Valtakunnallinen puhelinnumero
p. 010 525 8801
kuntoutus@coronaria.fi

Katja Irmola
Palvelupäällikkö, moniammatilliset kuntoutuspalvelut
Coronaria Kuntoutuspalvelut
katja.irmola@coronaria.fi


Kaikki kurssit ja kurssien aikataulut löydät osoitteesta kela.fi/kuntoutuskurssihaku, hakusanalla: Coronaria Contextia Oy/Kylpylähotelli Rauhalahti