Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen

Lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen moniammatillinen yksilökuntoutus

Lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on neurologinen tai neuropsykiatrinen diagnoosi, tai jokin muu kehityksellinen sairaus tai vamma, johon liittyy tehostetun yksilökuntoutuksen tarve. Kuntoutukseen osallistuu myös asiakkaan perhe. Kuntoutus järjestetään rentouttavissa kylpylähotellipuitteissa. Kelan palveluna kuntoutus on asiakkaalle maksutonta.

Mitä lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus on?

Lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus on tarkoitettu alle 18-vuotiaalle lapselle tai nuorelle ja hänen perheelleen. Kuntoutus on tarkoitettu myös 18-25-vuotiaalle nuorelle aikuiselle tilanteessa, jossa nuoren sairaus, elämäntilanne sekä kuntoutumisen tarve edellyttävät tiivistä yhteistyötä koko perheen voimin.

Kuntoutuskokonaisuus toteutetaan vuoden sisällä sisältäen ennakkoyhteydenoton, kotikäynnit tai verkostoneuvottelun, kuntoutusjakson sekä mahdolliset väli- ja seurantayhteydenotot.

Kuntoutuksen tavoitteena on:

  • tarjota lapsen tai nuoren kasvuun liittyvää tietoa ja konkreettisia keinoja, miten helpottaa perheen arkea ja tukea lasta koulussa ja päiväkodissa.
  • asiakas oppii ymmärtämään, miten hän voi itse vaikuttaa toimintakykyynsä sekä hyvinvointiinsa.
  • asiakas saa eri ammattihenkilöiltä yksilöllistä ohjausta yksilöllisten tavoitteidensa saavuttamiseksi heti kuntoutuksen ensi päivistä alkaen.
  • vahvistaa käsitystä asiakkaan oman osallisuuden ja motivaation merkityksestä kuntoutumisessa.

Kenelle lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus on tarkoitettu?

Kuntoutukseen osallistuvalla lapsella tai nuorella on neurologinen tai neuropsykiatrinen diagnoosi, tai jokin muu kehityksellinen sairaus tai vamma, johon liittyy yksilöllisen ja tehostetun kuntoutuksen tarve. Lapsella voi olla esimerkiksi ADHD-, ADD- tai autismikirjon diagnoosi. Lapsella voi olla myös kehitysviive tai muu kehityshäiriö.

Lisäksi lapsella tai nuorella on:

  • sairaudesta aiheutuvia oireita tai rajoitteita, jotka luovat haasteita sosiaalisissa ympäristöissä kuten päiväkodissa, koulussa tai kotona.
  • mahdollisesti muita sairauksia tai vammoja, jotka edellyttävät niihin liittyvää kuntoutumisen erityisosaamista.

Kuntoutuksen SISÄLTÖ ja KUNTOUTUSJAKSO

Asiakkaan kuntoutuspäivät jaksotetaan siten, että niistä muodostuu eheä, asiakkaan kuntoutustarpeeseen vastaava kokonaisuus. Kun asiakas on saanut Kelalta hyväksytyn päätöksen osallistua kuntoutukseen, olemme asiakkaaseen yhteydessä.

Kuntoutusjakso rentouttavassa hotelli- ja kylpyläympäristössä

Lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus sisältää kuntoutusjakson kylpylähotellissa, jonka pituus on 9 - 18 arkipäivää. Perustellusta syystä Kela voi myöntää enintään 24 arkipäivää kestävän kuntoutusjakson asiakkaan tarpeen mukaan. Kuntoutus toteutetaan useammassa jaksossa. Kuntoutukseen voi osallistua majoituksella tai ilman majoitusta asiakkaan valinnan mukaisesti.

MISSÄ JA MILLOIN KUNTOUTUSTA JÄRJESTETÄÄN?

Järjestämme lasten yksilökuntoutusta Kuopion kylpylähotelli Rauhalahdessa (Vaativa lääkinnällinen kuntoutus), Hyvinkään Hotelli Sveitsissä (Harkinnanvarainen kuntoutus), Nokian Scandic Edenissä ja Kempeleen Zemppi-Keskuksessa, Oulun kupeessa (Harkinnanvarainen ja vaativa lääkinnällinen kuntoutus).

Hyvinkään, Nokian ja Kempeleen kuntoutukset toteuttaa Medifamilia, joka on osa Coronariaa. Lisätietoja Medifamilian lasten yksilökuntoutuksesta löydät täältä.

Kuntoutukseen voit osallistua kaikkialta Suomesta. Kuntoutuksen aloitusaika sovitaan aina yhdessä asiakasperheen kanssa.

Kuntoutuksen ASIANTUNTIJAT

Kuntoutuksen monipuolisesta sisällöstä vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat muun muassa erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, sosionomi sekä tarpeen mukaan muita asiantuntijoita, kuten neuropsykologi. Perhe saa kuntoutuksessa omaohjaajan ja tarpeen mukaista avustusta.

Miten kuntoutukseen haetaan?

  1. Hakeakseen kuntoutukseen hakija tarvitsee lääkärin B-lausunnon tai vastaavat tiedot sisältävän lääketieteellisen selvityksen. Lausunnon voi hakea esimerkiksi hoitavalta lääkäriltä. Tarkemmat tiedot hakemisesta löydät Kelan sivuilta.
  2. Kuntoutukseen haetaan Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kautta lomakkeella KU134 tai vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta lomakkeella KU 104, jonka liitteeksi lääkärin B-lausunto tulee laittaa. Kirjoita kohtaan palveluntuottaja "Coronaria" (Kuopion kuntoutus) tai "Medifamilia" (Nokian, Hyvinkään ja Kempeleen kuntoutus).
  3. Hakemus sekä liitteet postitetaan Kelaan osoitteeseen: Kela, PL 10, 00056 KELA. Voit toimittaa hakemuksen liitteineen myös asiointipalvelussa viestinä. Asiointipalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Jos tarvitset tukea hakemuslomakkeen täyttämisessä, voit soittaa myös Kelan kuntoutuksen numeroon 020 692 205. Kelan kuntoutuksen palvelunumerosta puh. 020 692 205 voit myös tiedustella hakemuksien käsittelyaikojen pituutta ja oman päätöksen tilaa. Voit tarkistaa ajankohtaisen tilanteen myös Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/kasittelyajat (Valitse alasvetovalikosta "Kuntoutusratkaisut")

Autamme mielellämme hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä, katso yhteystiedot tämän sivun alalaidasta. Katso Kelan lomakkeiden täyttöohjeet täältä: KU132 / KU104

Blogi: Tietoa, tukea ja onnistumisia lasten ja nuorten yksilökuntoutuksesta

Lasten ja nuorten yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus toi 14-vuotiaalle Eemilille alun jännityksen jälkeen paitsi odotetun tauon kouluarkeen, myös onnistumisia, konkreettista helpotusta arkeen ja uuden ystävän. Sanna-äiti sai kuntoutuksesta tietoa ja arvokasta vertaistukea.

Lue blogi


ota yhteyttä

Valtakunnallinen puhelinnumero
p. 010 525 8801
kuntoutus@coronaria.fi


Lapsen tai nuoren yleis- ja neurologinen moniammatillinen yksilökuntoutus

Voit laittaa meille myös viestiä ja olemme yhteydessä sinuun.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

LASTEN JA NUORTEN MONIAMMATILLISTA YKSILÖKUNTOUTUSTA JÄRJESTETÄÄN SEURAAVILLA PAIKKAKUNNILLA:

Coronarian lasten yksilökuntoutusta järjestetään Kuopion Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Lisätiedot: p. 010 525 8801 tai kuntoutus@coronaria.fi

Medifamilian lasten yksilökuntoutusta järjestetään Hyvinkään Hotelli Sveitsissä. Medifamilia on osa Coronariaa. Lisätiedot: https://medifamilia.fi/yksilolliset-kuntoutusjaksot/neurologinen-ja-yleispalvelulinja-lapset/

Medifamilian lasten yksilökuntoutusta järjestetään Nokian Kylpylähotelli Scandic Edenissä. Medifamilia on osa Coronariaa. Lisätiedot: https://medifamilia.fi/yksilolliset-kuntoutusjaksot/neurologinen-ja-yleispalvelulinja-lapset/

Medifamilian lasten yksilökuntoutusta järjestetään Oulun Zemppi-Keskuksessa. Medifamilia on osa Coronariaa. Lisätiedot: https://medifamilia.fi/yksilolliset-kuntoutusjaksot/neurologinen-ja-yleispalvelulinja-lapset/