seniori nainen hymyilee ja istuu hammaslaakarissa tuolissa

Miten vanheneminen vaikuttaa suussa?

Artikkelit Kuiva suu Seniorihammashoito


Suomalaisen väestön ikääntyessä myös omien hampaiden kanssa eletään pidempään kuin aiemmin. Myös hampaiden hoitaminen sekä kotona että ammattilaisten toimesta korostuu ikääntymisen myötä, sillä iän myötä suussa voi tapahtua muutoksia. Ikääntyneiden hyvä hammashoito edistää hyvää yleisterveyttä.

Hampaiden kotihoidossa on paljon erilaisia kotihoito tuotteita, harjoja, lankoja ja koneita, joiden käytön tarpeellisuus on hyvä arvioida yksilöllisesti ammattilaisen kanssa. Suun sairauksien ja hampaiden hoidolla on merkitystä ruokailun sujuvuuden, ulkonäön, puhumisen sekä monien yleisterveyteen liittyvien sairauksien ja lääkitysten yhteydessä.

Suomalaisen väestön ikääntyessä myös omien hampaiden kanssa eletään pidempään kuin aiemmin. Hampaiden hoitaminen sekä kotona että ammattilaisten toimesta korostuu ikääntymisen myötä. Hampaiden kotihoidossa on paljon erilaisia kotihoito tuotteita, harjoja, lankoja ja koneita, joiden käytön tarpeellisuus on hyvä arvioida yksilöllisesti ammattilaisen kanssa. Suun sairauksien ja hampaiden hoidolla on merkitystä ruokailun sujuvuuden, ulkonäön, puhumisen sekä monien yleisterveyteen liittyvien sairauksien ja lääkitysten yhteydessä.

Suussa tapahtuu muutoksia ikääntymisen myötä

Iän myötä suussa voi tapahtua muutoksia, joissa syljeneritys vähenee, limakalvot ohenevat, hampaiden kiinnityskudossäikeet jäykistyvät ja purenta voima heikentyy. Myös hampaiden tunto heikkenee, joten reiät voivat edetä ja kasvaa huomaamatta isoiksi ennen kuin oireita ilmenee. Suun kuivuminen altistaa limakalvoilla esiintyville sairauksille sekä proteesin kanssa elettäessä myös riski sienitulehduksille kasvaa. Edellä mainittujen muutosten myötä korostuvat myös tupakkatuotteiden ja alkoholin haittavaikutukset.

Kuiva suu ikääntyneiden vaivana

Ikääntyminen ei itsessään aiheuta syljen erityksen vähenemistä, mutta sairaudet ja lääkkeet saattavat aiheuttaa sitä. Kuivasta suusta kärsii tutkimusten mukaan jopa joka kolmas ikääntynyt, jopa 80% yleisimmin käytetyistä lääkkeistä voi aiheuttaa syljenerityksen alenemista. Ikääntyessä myös syljen koostumus muuttuu sitkeämmäksi, jolloin sen suojaava vaikutus vähenee. Tämän vuoksi on syytä käydä säännöllisesti ammattilaisen suorittamassa suun terveystarkastuksessa.

Parodontiitti altistaa sairauksille

Reikiintymisen ja limakalvosairauksien lisäksi on syytä muistaa myös hampaiden kiinnityskudossairaus eli parodontiitti. Kiinnityskudossairauden yhteys useisiin yleisterveydellisiin tekijöihin on todettu useissa tutkimuksissa (esimerkiksi immunosuppressiiviset sairaudet ja niiden lääkitys) sillä se heikentää kehon puolustuskykyä ja lisää riskiä sairastua useisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin.

Hammaslääkärin tekemien säännöllisten suun terveystarkastuksien yhteydessä pitää tarkastaa myös kiinnityskudoksen terveyden tila. Yksilölliset tarkastusvälit sekä näissä tehtyjen havaintojen mukainen hoito auttaa ja parantaa myös muiden sairauksien hoitovastetta.

Terve suu parantaa elämisen laatua, huolehditaan siis omasta ja läheistemme suun terveydestä.

Kirjoittaja

Hammaslääkäri Antti Peteri, Coronaria Hammasklinikka.

Antti Peteri,
johtava hammaslääkäri