Meri Korhonen ja Nina Barner-Rasmussen istuvat tähystysklinikan hoitohuoneessa ja hymyilevät

Saumatonta ja sujuvaa tiimityötä Coronaria Tähystysklinikalla

Coronaria lääkärin työpaikkana

Gastroenterologian erikoislääkäri Nina Barner-Rasmussen ja sairaanhoitaja, tähystysklinikan palveluesimies Meri Korhonen työskentelevät yhdessä työparina Helsingin tähystysklinikalla. Nina on ollut mukana tähystysklinikan toiminnassa klinikan avaamisesta saakka. Meri aloitti työskentelyn Coronaria tähystysklinikalla vuonna 2019, mutta tähystyshoitajana hän on työskennellyt yhteensä jo yhdeksän vuoden ajan. Työn parhaiksi puoliksi he nimeävät saumattoman tiimityön ja työn joustavuuden. Myös työnkuvan selkeys miellyttää.

Tähystysklinikalla tiimityö toimii saumattomasti

Merin ja Ninan mielestä lääkärin ja hoitajan työparityöskentely toimii saumattomasti. Tärkeimpiä asioita ovat luottamus toiseen, sekä se, että ilmapiiri on rento ja että töissäkin voi olla hauskaa.

- Yhteistyö on intensiivistä, ja hyvä ilmapiiri on todella tärkeää työn sujuvuuden ja työssä viihtymisen kannalta, kertoo Korhonen.

- Meri on yksi parhaista hoitajista! Barner-Rasmussen kehuu.

Työparityöskentelyn ansiosta ajankäyttö on tehokasta ja asiakkaita voidaan ottaa vastaan monta päivän aikana. Tiiviistä tahdista huolimatta jokaisen asiakkaan yksilölliseen kohtaamiseen panostetaan, ja asiakkaalle annetaan tarvittaessa aikaa käsitellä toimenpiteen ja löydösten aiheuttamia tunteita. Myös asiakkailta saatu palaute kertoo työparin toimivasta yhteistyöstä.

- Asiakkaat ovat sanoneet, että toimimme hyvin yhteen.

Oman työparin lisäksi yhteistyö muun tähystysklinikan henkilöstön kanssa on avainasemassa sujuvaan työskentelyyn. Hoitajien ja lääkäreiden lisäksi klinikalla työskentelee henkilökuntaa välinehuollon sekä ajanvarauksen ja jononhallinnan parissa.

Suolistosyöpäseulonnat alkavat Suomessa – Coronarialla tähystystoimintaa Helsingissä, Oulussa ja Heinolassa

Coronaria Tähystysklinikka aloitti toimintansa Helsingin Tilkassa vuonna 2017. Kuluneiden vuosien aikana klinikan toiminta on kasvanut ja henkilökunta lisääntynyt huomattavasti. Tänä päivänä klinikalla tehdään tähystyksiä joka arkipäivä, kiireisimpinä päivinä usein aamusta iltaan.

Coronaria Tähystysklinikka toimii myös Oulussa, minkä lisäksi Coronaria tuottaa tähystyspalveluita Heinolassa.

Tähystyksillä tutkitaan ja seulotaan erilaisia toiminnallisia vatsavaivoja sekä suolistosyöpiä ja muita suoliston sairauksia. Tähystykset ovat erityisesti isossa roolissa suolistosyöpien aikaisessa havaitsemisessa. Tähystyksillä suljetaan myös pois mahdollisia sairauksia, ja tutkitaan esimerkiksi anemiaa aiheuttavia vuotoja.

Erilaiset tulehdukselliset ja toiminnalliset suolistosairaudet lisääntyvät väestössä jatkuvasti. Suomessa aloitetaan suolistosyöpien seulonnat ikäryhmittäin vuoden 2022 alussa, mikä lisää tarvetta tähystystutkimuksille jatkossa.

On tärkeää saada suolistosyöpien esiasteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kiinni, jotta niihin voidaan reagoida ja aloittaa hoidot mahdollisimman nopeasti. Tässä nyt alkavat suolistosyöpien seulonnat ovat avainasemassa

Nina Berner-Rasmussen, Gastroenterologian erikoislääkäri

Luotettavaa ja yksilöllistä hoitoa

Moni asiakas pelkää toimenpiteeseen tuloa ja huolehtii etukäteen tuloksista. Merin ja Ninan mukaan on tärkeää, että asiakkaan olo tehdään turvalliseksi, ja että ilmapiiri on luotettava. Jokainen asiakas kohdataan yksilönä. Asiakkaalle kerrotaan vastaanotolla, mitä tehdään, ja miksi.

Epämukavistakin tuntemuksista uskaltaa kertoa, kun suhde hoitajaan ja lääkäriin tuntuu luotettavalta. Asiakkaan toiveet esimerkiksi lääkityksestä pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan.

- Moni asiakas toteaa toimenpiteen jälkeen, että ei tämä niin paha ollutkaan.

Tähystysklinikoilla pidetään hyvää huolta!

Yksinkertaisimmillaan asiakastyytyväisyyden voidaan sanoa muodostuvan asiakkaan henkilökohtaisista odotuksista: niiden täyttymisestä tai täyttymättä jäämisestä. Coronaria Tähystysklinikka on onnistunut tässä hyvin. Klinikan asiakkaat ovat arvioineet asiakastyytyväisyyden olevan 4,8/5! Klinikalla panostetaan kyselyn toteutumiseen ja kysely puretaan vähintään kerran kuukaudessa.

Coronaria Tähystysklinikoiden korkean laadun takeena on ISO 9001:2015-laatusertifikaatti.


Kiinnostuitko työskentelystä coronaria tähystysklinikalla? Ota rohkeasti yhteyttä!