perhe kavelee puukapylassa ulkona

Hallinnon asiantuntijat

Coronaria on kasvuyritys, jossa jokainen työpäivä on erilainen. Hallinnossa arvostamme työntekijöiden sisäistä yrittäjyyttä, sillä monialainen konserni edellyttää kykyä työskennellä muuttuvassa ympäristössä. Vastapainona haluamme pitää työntekijöistämme huolta, sillä he ovat tärkein voimavaramme.

Hallinnon työntekijänä voit valita työskenteletkö Oulun vai Helsingin toimistollamme. Tarjoamme mahdollisuuden ja välineet myös etätyöhön. Työmatkojen tueksi tarjoamme työsuhdepolkupyörän.

tyontekijoita ulkona ryhmakuvassa

Olet meille tärkeä

Työntekijänämme voit valita mieleisesi henkilöstöedut tarjoamistamme monipuolisista etukoreista. Henkilöstöetujen lisäksi hyvä arki ja jaksaminen ovat meille sydämen asioita ja tuemme niitä erilaisilla hyvinvointihankkeilla, esimerkiksi liikuntahaasteilla, ideakilpailuilla ja jaksamista tukevilla valmennuksilla.

Hallinnon esittely

  • HR ja palkat
  • Business Controlling -palvelut
  • Tietohallinnon palvelut
  • Taloushallinto
  • Tarjous- ja lupapalvelut
  • Markkinointi ja viestintä
mies ja nainen hymyilevat ulkona

HR ja palkat

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on huolehtia henkilökunnan työssäjaksamisesta sekä antaa tukea esihenkilöille. Työtehtäviimme kuuluu muun muassa työsopimusten laatiminen, palkka-asiat sekä kaikki työsuhde- ja työehtosopimuksiin liittyvät asiat. Henkilöstöhallinnon tiimiin kuuluvat HR- ja palkka-asiantuntijat.

Palkanlaskennan tiimissä vastaamme konserniin kuuluvien yritysten palkkahallinnosta sekä palkkahallinnon eri kehitysprosesseista. Tehtäviimme kuuluvat muun muassa kuukausittainen palkanlaskenta, konsultointipalvelut, palkkatodistusten tekeminen, työtapaturmailmoituksien käsittely, työantajakorvauksien hakeminen sekä vuosi-ilmoitukset.

mies katsoo sivulle ulkona

Business Controlling -palvelut

Business Controller -palveluissa tehtäviimme kuuluvat muun muassa johdon sparraus talousnäkökulmasta, aktiivinen ja aloitteellinen liiketoiminnan kehittäminen, kuukausiraportointi sekä talousraportoinnin ylläpito ja kehittäminen.

Meidän tiimiimme kuuluvat ammattinimikkeet group controller, business controller, controller ja assistant controller.

mies nainen ja koira pitkospuilla lammassaaressa

Tietohallinnon palvelut

Tietohallinnossa tarjoamme palveluja kaikille konserniyrityksille sekä heidän henkilöstölleen. Näiden lisäksi tarjoamme joitakin palveluja myös liiketoimintamme asiakkaille.

Vastaamme palveluiden toiminnasta, varmistamme liiketoiminnan häiriöttömyyden ja jatkuvuuden sekä käyttäjätyytyväisyyden. Lisäksi vastaamme palveluiden jatkuvasta kehittämisestä.

koira ja nuori mies hymyilevat puutalon edessa

Taloushallinto

Taloushallinnossa vastaamme päivittäin tapahtuvista osto-, matka- ja kululaskujen käsittelystä. Reskontranhoitajamme vastaavat laskujen tiliöinnistä asianmukaisilla tavoilla.

Taloushallintotiimissä vastuisiimme kuuluvat myös eri sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö. Tarvittaessa laadimme eri sidosryhmille esimerkiksi välitilinpäätökset sekä raportit.

nainen hymyilee ulkona

Tarjous -ja lupapalvelut

Tarjous- ja lupatiimimme tuottaa Coronaria -konsernin tarjouspalveluita vastaten muun muassa julkisten hankintoihin
liittyvien tarjouskilpailutusten tiedottamisesta ja koordinoinnista, aikatauluttamisesta ja aikataulussa pysymisestä, osasta kilpailutusmateriaalista, tarjousten tarkastamisesta ja oikeellisuudesta sekä tarjouksen lähettämisestä.

Lisäksi huolehdimme mahdolliset kilpailutuksiin liittyvät lisäselvityspyynnöt sekä tiedotamme hankintapäätöksistä. Vastaamme ja kehitämme Coronaria-konsernin lupaprosessia sekä siihen liittyvistä lupahakemuksista, lupapäätösten tiedoksiannosta ja arkistoinnista.

hevonen ja tytto pellolla

Markkinointi ja viestintä

Markkinointi- ja viestintätiimimme tehtävänä on auttaa liiketoimintoja niiden strategisissa tavoitteissa markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Luomme Coronarialle kysyntää niin palveluntarjoajana kuin työnantajana.

Vastaamme Coronarian brändistä sekä markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta kaikissa kanavissa. Vastuullamme ovat myös verkkopalvelumme, muiden omien digitaalisten palvelukanavien visuaalinen ilme ja käytettävyys sekä sosiaalisen median kanavat. Suunnittelemme ja toteutamme toimipaikkojemme ulkoisen ilmeen sekä vastaamme niiden sisustuskonseptista. Lisäksi neuvottelemme yhteistyökumppani- ja sponsorointisopimukset.