Salla-Mari Heiskanen, palvelupäällikkö, psykologi

Coronaria tukee psykologin uraa monipuolisesti – Salla-Mari Heiskanen on saanut Coronarialla laajan silmäyksen psykologin tehtäviin valmistumisensa jälkeen

Kuntoutus työpaikkana

Psykologina ja palvelupäällikkönä Coronarialla työskentelevä Salla-Mari Heiskanen aloitti työuransa Coronarialla jo opiskeluaikana. Kolmen ja puolen vuoden aikana hän on päässyt näkemään psykologin työtä monesta eri kulmasta. Heiskasen mielestä Coronaria on monipuolinen työpaikka, jossa on vastavalmistuneena ollut mahdollisuus saada laaja silmäys siihen, mitä kaikkea psykologin työssä on mahdollista tehdä.

Coronaria tuli tutuksi jo opiskeluaikana

Psykologin ura ei ollut Heiskasen lapsuuden haaveammatti, vaan kiinnostus psykologiaan heräsi vähitellen.

”Alun perin haaveilin urasta kirjoittamisen parissa. Jossain vaiheessa aloin kuitenkin miettimään, että onko kirjoittaminen se juttu, mitä haluan tehdä ja psykologin työ tuntui merkitykselliseltä.”

Heiskanen pääsi opiskelemaan psykologiaa Itä-Suomen yliopistoon, eikä ole katunut päivääkään opiskeluvalintaansa.

”Koko opintojen ajan minulla oli olo, että tämä on se juttu. Psykologia on niin monipuolinen ala ja se on myös tämän alan vahvuus.”

Coronarialle Heiskanen päätyi jo opiskeluvaiheessa tekemään orientoivaa harjoittelujaksoa.

”Myöhemmin minua kysyttiin psykologiassistentin tehtäviin ja kun ne hommat loppuivat, jäinkin tekemään psykologiharjoittelun Coronarialle.”

Laaja silmäys psykologin työhön on auttanut kehittämään ammattitaitoa monipuolisesti

Valmistumisen jälkeen Heiskanen on työskennellyt eri-ikäisten parissa erilaisissa tehtävissä Coronarialla. Tällä hetkellä hän tekee töitä lasten ja nuorten parissa erilaisten tutkimuksissa ja ryhmäkuntoutuksissa. Hän on tehnyt myös opiskelijavalintojen soveltuvuusarviointeja ja aikuisten keskustelukäyntejä. Lisäksi hän vastaa palvelupäällikkönä omasta tiimistään ja on mukana kilpailutuksissa ja rekrytoinneissa.

”Olen hirmu tyytyväinen, että olen päässyt kehittämään ammattitaitoani monipuolisesti lyhyessä ajassa Coronarialla. Ei ole itsestäänselvyys, että näin tuoreena psykologina on saanut näin laajan silmäyksen siitä, mitä kaikkea psykologina voi tehdä. Koen sen isoksi vahvuudekseni tässä hommassa”, Heiskanen toteaa.

Heiskanen on tyytyväinen siihen, että työntekijää ja hänen työpanostaan arvostetaan Coronarialla.

”Meillä on aina ollut hyvä työnohjaus. Coronaria on tukenut myös ammatillista kehitystäni tarjoamalla mahdollisuuksia koulutuksiin ja tiimirajojen yli tehtävään yhteistyöhön.”

Työn merkityksellisyys tuntuu vahvasti psykologin tehtävissä

Heiskanen pitää työtään lasten, nuorten ja perheiden parissa merkityksellisenä. Hänen mukaansa merkityksellisyyden tunne korostuu erityisesti nykytilanteessa, kun psykologiresurssit ovat rajalliset.

”Erityisesti merkityksellisyys kumpuaa asiakastilanteista, joissa pääsee auttamaan lapsia ja nuoria, jotka ovat saattaneet odottaa apua jo pitkään. Tunne vahvistuu jokaisessa kohtaamisessa tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa.”

Toinen merkityksellisyyden tunnetta lisäävä tekijä työssä on Heiskasen mukaan konkreettisen avun ja arjen tuen tarjoaminen.

”Teen pääasiassa töitä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Lasten ja nuorten haasteisiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa ehkäisee ongelmien kumuloitumista myöhemmin. Se tuntuu oikeasti merkitykselliseltä työltä.”

Työnantajana Coronaria on ainutlaatuinen yhdistelmä monipuolisuutta ja joustavuutta

Heiskanen kannustaa hakemaan töihin Coronarialle, jos työpaikan tärkeinä ominaisuuksina pitää esimerkiksi monipuolisia työtehtäviä, ammatillisen kehityksen tukemista, matalaa hierarkiaa, avointa kommunikaatiota, erinomaista tiimihenkeä sekä yhteisöllisyyttä ja työn joustavuutta.

”Coronarialle kannattaa hakea töihin, koska se tarjoaa mahdollisuuden työskennellä erilaisissa tehtävissä ja projekteissa. Tämä on arvokasta niin uransa alkuvaiheessa oleville kuin kokeneemmillekin ammattilaisille, jotka etsivät uusia näkökulmia uralleen.”

Matala hierarkia ja avoin kommunikaatio saavat myös kiitosta:

”Työntekijöitä kannustetaan esittämään ideoita ja osallistumaan päätöksentekoon. Hyvä tiimihenki ja yhteisöllisyys tekevät työskentelystä mielekästä. Työympäristö on myönteinen ja kannustava, kun tiimissä kaikki tukevat toisiaan. Tämä yhdistettynä yrityksen sitoutumiseen työntekijöidensä hyvinvoinnin ja kehityksen tukemiseen tekee Coronariasta houkuttelevan työpaikan monille terveydenhuollon ammattilaisille. ”