Tuusulan ja Järvenpään tiimi

Tuusulan & Järvenpään moniammatillinen tiimi muodostaa vahvan ja toimivan työyhteisön

Kuntoutus työpaikkana

Tiimimme on moniammatillinen kokoonpano toiminta-, puhe- ja fysioterapeutteja. Yhdessä muodostamme vahvan ja toimivan työyhteisön. Tiimimme koostuu kuudesta toimintaterapeutista, kahdesta puheterapeutista sekä 14 fysioterapeutista. Tiimiämme luotsaa palvelupäällikkö Mari Sammalkorpi.

Teemme töitä itsenäisesti omien asiakkaiden kanssa erilaisissa vaihtelevissa ympäristöissä ja vastaanotolla. Toiminta- ja puheterapeutteina teemme liikkuvaa työtä ja toimimme molemmissa tiimeissä Tuusulassa ja Järvenpäässä hieman vaihdellen.  Liikkuvasta työstä huolimatta tiimimme arvostaa erityisesti myös kollegoiden kohtaamista arjessa. Tiimimme vahvuutena onkin avoimuus, luottamus ja toiveikkuus. Kohtaamme arjen keskellä ruokapöydän ääressä lounashetkillä, jolloin käymme vilkasta keskustelua. Lisäksi meillä on yhteinen WA-ryhmä, joka mahdollistaa ajatusten vaihdon ja kysymisen nopeasti eri terapia-alalla työskenteleviltä kollegoilta. Tämä moniammatillisuus rikastuttaa näkemyksiämme ja auttaa meitä oppimaan toinen toisiltamme. Lisäksi meillä on oma keskustelukanava puhe- ja toimintaterapeuttien kesken.

Saamme vahvan tuen työn tekemiseen

Säännöllinen työnohjaus on mahdollistettu toimintaterapeuteille kerran kuukaudessa. Voimavarakeskeinen työnohjaajamme auttaa meitä löytämään oivalluksia yhdessä tekemisen, yhteisen keskustelun ja dialogin kautta. Työnohjaus toteutuu erityisesti toimintaterapeuteilla. Tavoitteena työnohjauksessa on työssä jaksamisen, työhyvinvoinnin ja toimijuuden tukeminen. Lisäksi ohjauksessa on olennaista ammatillisen kehittymisen tukeminen, uusien näkökulmien saaminen terapiatyöhön, sekä tuen saaminen hankaliksi koettuihin asiakastilanteisiin, sekä esimerkiksi verkostotyöhön.

Tiimissämme on myös vahva tuki uusille työntekijöille. Työn alkuvaiheessa mentorointi auttaa työn sisäistämisessä ja läpikäynnissä. Tiimiin voi myös nojata aina tarpeen tullen ja olemme toistemme saatavilla.

Kohtaamiset ja onnistumisten jakaminen merkityksellisiä hyvän tiimihengen ylläpitämisessä

Viikoittaiset rutiinit, kuten lounas- ja kahvitauot, ovat tärkeitä hetkiä työkavereiden kohtaamisille. Pienetkin kohtaamiset ja merkityksellisyys työkavereiden keskuudessa luovat positiivisen ilmapiirin. Lisäksi meillä on kaksi kertaa kuussa omat tiimikokoontumiset, joissa terapeutit kokoontuvat terapialajikohtaisesti ja toimipistekohtaisesti. Hyvä tiimihenki on meille sydänasia.

Parasta työpäivässämme on onnistumisten jakaminen. Tiimissä pyrimme jakamaan tähtihetkiä ja iloitsemaan toistemme saavutuksista. Myös asiakkaiden kehittyminen, uusien taitojen oppiminen ja eteenpäin meneminen tuottaa meille iloa.

Työnantajan joustavuus ja kouluttautumismahdollisuudet ovat meille tärkeitä

Coronarian vahvuudet työnantajana ovat meille tärkeitä. Joustavuus näkyy esimerkiksi suoritepalkkamallissa, joka antaa vapautta suunnitella työpäivät omien tarpeiden mukaan. Kouluttautumismahdollisuuksia hyödynnämme aktiivisesti, ja niiden avulla kehitymme jatkuvasti ammatillisesti.

Coronaria on merkittävä työnantaja, joka tarjoaa meille monipuoliset mahdollisuudet. Tiimimme jäsenistä on useampi hyödyntänyt esimerkiksi mahdollisuutta vaihtaa paikkakuntaa. Tämä on hieno esimerkki siitä, miten työnantaja pystyy tukemaan eri elämän vaiheissa, sekä unelmien tavoittelussa.

Kaiken kaikkiaan Coronaria on mahtava työpaikka ja meillä mahtava tiimi. Yhden tiimiläisen sanoin, nyt tänä vuonna oli ensimmäinen kerta kesäloman jälkeen, kun lähdin ilomielin töihin. Tänne on kiva palata!