Väsynyt mies nojaa käsiään vasten silmät kiinni.

Univaje

kun elimistö ei saa riittävästi unta

Nukumme keskimäärin 7–7,5 tuntia yössä. Ikävä kyllä, nukkumiseen käytetty aika on vuosien saatossa vähentynyt monesta syystä. Aliarvioimme usein unentarpeemme ja nipistämme mielummin unestamme, kuin muista aktiviteeteista. Univaje tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että nukumme vähemmän kuin kuin elimistömme tarvitsisi.

Pitkään jatkunut univaje on merkittävä työkyvyn heikentäjä. Ei kukaan meistä ole oma itsensä väsyneenä ja uupuneena. Väsyneestä olotilasta tulee vain helposti uusi normi, kun sopeudumme ja olotilaan tottuu. Monesti tulee kehuttua hyviä unenlahjoja, kun nukahtaa ennen kuin pää osuu tyynyyn.


Väsymys ja uupumus oireina

Univaje aiheuttaa ärtyneisyyttä, aloitekyvyn ja muistin heikentymistä sekä vaikuttaa haitallisesti mielialaan. Univajeessa myös tarkkaavaisuus vähenee ja nukahtelee helposti. Nopeasti vaihtuvissa tilanteissa, kuten liikenteessä, reaktiot hidastuvat, mikä lisää onnettomuusriskiä.

Krooninen univaje vaikuttaa koko elimistöömme haitallisesti. Sen on havaittu lisäävän monenlaisia sairauksia ja oireita, kuten:

  • Painon nousu
  • aikuisiän diabeteksen kehittyminen
  • metabolinen oireyhtymä
  • sydän- ja verisuonisairauksien riskin kasvu
  • taipumus sairastua infektioihin