Uniapnea oireilee monin tavoin. Kuorsaus on uniapnean yleisin oire.

Uniapnea

Mitkä ovat uniapnean oireet, miten uniapneaa tutkitaan ja hoidetaan?

Merkkejä uniapneasta

 • päiväväsymys
 • tehottoman tuntuinen tai katkonainen yö
 • äänekäs kuorsaus
 • unenaikaiset hengityskatkokset
 • ärtyneisyys
 • keskittymiskyvyn puute
 • lisääntynyt yöllinen virtsaamisen tarve
 • impotenssi
 • yöhikoilu
 • levoton yöuni
 • yölliset rytmihäiriöt
 • aamuinen päänsärky

Älä jää arvuuttelemaan oireita ja viivyttele tutkimukseen hakeutumisen kanssa. Tutustu tarjoamiimme mahdollisuuksiin uniapnean selvittämiseksi.


Mikä on uniapnea?

Uniapnea on unenaikainen, hengityskatkoksia aiheuttava unihäiriö. Uniapneaa sairastavan ylähengitystiet ahtautuvat nukkuessa, eikä hengitysilma pääse virtaamaan. Uniapnea haittaa unen laatua niin, että se aiheuttaa terveyshaittoja ja elämänlaatu heikkenee. Ahtautuneeseen hengitykseen liittyy toistuvia veren happipitoisuuden laskuja, mikä kuormittaa sydäntä ja verenkiertoa merkittävästi.


Uniapnean oireet ovat yksilöllisiä

Uniapnea tulee monelle yllätyksenä. Nukahtaminen illalla tai muulloinkaan ei usein ole hoitamatonta uniapneaa sairastavalle minkäänlainen ongelma ja tämä johtaa harhaluuloon siitä, että nukkuminen on hyvin hallussa. Tosiasiassa nopea nukahtaminen kertoo kuitenkin voimakkaasta univajeesta.

Hyvin tavallisia uniapnean merkkejä ovat kuorsaaminen ja hengityskatkokset. Taipumus heräillä öisin ja yölliset vessakäynnit voivat olla myös merkkejä uniapneasta. Eteisvärinän ja korkean verenpaineen taustalla saattaa olla hoitamaton uniapnea.

Videot edellyttävät evästeiden sallimista. Muuta evästeasetuksia

Uniapnean oireet - katso video!

Minkälaisia oireita uniapneaan liittyy?

Videolla unilääkärimme Janne Kanervisto kertoo uniapnean yleisimmistä yö- ja päiväaikaisista oireista.

Uniapnea voi oireilla hyvin monella tapaa. Osalla on kaikki mahdolliset oireet, kun taas toisilla vain joitain yksittäisiä oireita.

Video käynnistyy kuvaa klikkaamalla.

Uniapnean riskiryhmät

Uniapneaa esiintyy miehillä ja naisilla, iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Joka neljäs suomalainen, eli yli miljoona henkilöä, sairastaa jonkinasteista uniapneaa. Ongelmana on, että arvioiden mukaan 80 prosenttia uniapneapotilaista on diagnosoimattomia.

Erityisen tavallinen uniapnea on henkilöillä, joilla on merkittävä ylipaino, kakkostyypin diabetes, vaikeahoitoinen verenpainetauti tai flimmeri. Stereotypian mukaan uniapneapotilas on ylipainoinen mies. Uniapneapotilaiden kirjo on kuitenkin laaja.

Uniapneaa esiintyy myös normaalipainoisilla ja alle 40-vuotiailla: Kolmasosa uniapneapotilaista on normaalipainoisia ja lähes puolet uniapneapotilaista on naisia.

Uniapnean riski tulee helposti aliarvioitua, jos ei täytä stereotyyppistä mielikuvaa uniapneapotilaasta.


Hoitamaton uniapnea on vaaraksi terveydelle

Hoitamattoman uniapnean seuraukset ovat vakavia. Vaikea uniapnea aiheuttaa vuosien myötä jopa kahdeksankertaisen kuolleisuusriskin terveisiin verrattuna. Oheissairauksia ovat esimerkiksi: sydän- ja verisuonisairaudet, aivoverenkiertohäiriöt, masennus, työuupumus, aikaistunut muistisairaus sekä kohonnut riski työtapaturmiin ja liikenneonnettomuuksiin. Hoitamatonta uniapneaa sairastavan riski nukahtaa rattiin on jopa kuusi kertaa suurempi kuin saman ikäisillä aikuisilla keskimäärin.

Uniapnean hoitoon on olemassa useita keinoja. Hoito hidastaa vanhenemista ja tuo levollisemmat yöt, paremmat päivät sekä kevyemmän sairauskertomuksen.

Unihäiriöt ja diabetes altistavat sydän- ja verisuonisairauksille. Kuvassa rouvalla verenpaineen pitkäaikaisrekisteröintilaite.

Uniapnean ja diabeteksen yhteys

Diabeteksen ja unihäiriöiden – etenkin uniapnean – välistä yhteyttä on tutkittu paljon. Tutkimustulokset kertovat yksiselitteisesti, että huono nukkuminen ja aikuistyypin diabetes liittyvät hyvin usein toisiinsa.

60–80 % – aikuistyypin diabetesta sairastavista sairastaa myös uniapneaa. Uniapnea puolestaan lisää riskiä sairastua diabetekseen 30–50 %:lla.

Lue lisää

Uniapnean eri muotoja

Uniapnea aiheuttaa lyhyempiä ja pidempiä hengityskatkoksia nukkuessa sekä usein kovaäänistä kuorsausta. Uniapneaa esiintyy kolmessa muodossa; obstruktiivisena ja sentraalisena sekä näiden sekoituksena.

Obstruktiivinen uniapnea

Tämä on uniapnean muodoista yleisin. Käytännössä se aiheutuu ylähengitysteiden unenaikaisesta ahtautumisesta, mikä puolestaan rajoittaa ja estää hengityksen virtaamista.

Sentraalinen uniapnea

Selkeästi obstruktiivista uniapneaa harvinaisempi. Tähän uniapnean muotoon ei liity lainkaan hengitysteiden rakenteellisia ongelmia, vaan se johtuu aivojen hengityskeskuksen automaattisen säätelyn häiriöstä.

Sekamuotoinen uniapnea

Sentraalista uniapneaa yleisempi ja tässä esiintyy unen aikana sekä hengitysteiden rakenteesta että aivojen hengityskeskuksen häiriöistä aiheutuvia hengityskatkoksia.

Uniapnean vakavuusasteet

Uniapnean vakavuusaste määritellään yöllisten hengityshäiriöiden määrää mittaavalla uniapneaindeksillä eli AHI-indeksillä (apnea-hypopnea-indeksi).

Yöpolygrafiassa mitataan veren happipitoisuus, hengitysilman virtaus sekä hengitysliikkeet. Näistä näkee, onko tutkittavalla hengityskatkoksia tai sellaisia hengityshäiriöitä, jotka aiheuttavat hapenpuutetta. Samalla selviää, sairastaako asiakas uniapneaa ja kuinka vakavasta uniapneasta on kyse.

Uniapnean vakavuusAHI (tunnissa)
Normaali0–5
Lievä5–15
Keskivaikea15–30
VaikeaYli 30

AHI-arvo ilmaisee, kuinka monta apneaa (hengityskatkosta) ja hypopneaa (hengityksen vaimentumaa) esiintyy tunnissa unitutkimuksen aikana.

Hengityshäiriöitä voi äärimmäisen vakavissa tapauksissa esiintyä tunnin aikana lähemmäs sata ja yksittäisen häiriön pituus saattaa pahimmillaan olla jopa muutaman minuutin mittainen.

Onnistuneella hoidolla uniapneaan liittyvät vakavat terveysvaikutukset ovat hyvin ehkäistävissä. Uniapnean hoidolla voidaan pelastaa henki ja parantaa elämänlaatua merkittävästi.

Uniapnean tutkiminen ja hoito

Miten uniapneaa tutkitaan?
Miten uniapneaa hoidetaan?
Mitä on CPAP-hoito?

Uniapnean tutkiminen onnistuu omassa sängyssä

Uniapneaa epäiltäessä voit joko hakeutua lääkärimme vastaanotolle tai tilata uniapneatutkimuksen verkkokaupastamme. Uniapneatutkimuksella eli yöpolygrafiatutkimuksella selvitetään uniapneaa ja sen vakavuutta. Tutkimus on hyvin yksinkertainen ja helppo. Hoitaja antaa tai lähettää sinulle tutkimuslaitteen ja ohjeistaa sen käytön. Illalla rekisteröintilaite puetaan päälle ja nukutaan yö. Laite palautetaan ja hoitaja toimittaa rekisteröinnin erikoislääkärimme arvioitavaksi.

Jos tuloksista löytyy uniapnea, valitaan soveltuvin ja paras hoito. Meillä Coronaria Uniklinikalla hoito voidaan aloittaa heti, kun diagnoosi on tehty ja tulokset arvioitu yhdessä asiakkaan kanssa.


Uniapnean tutkiminen on helppoa

Uniapneaa epäiltäessä tehdään uniapneatutkimus eli yöpolygrafia. Tutkimus on helppo toteuttaa, koska se tehdään omassa sängyssä nukkuessa.

Uniapneatutkimus on nopea ja luotettava. Siinä selvitetään uniapnea ja sen vakavuus.

Lue lisää uniapneatutkimuksesta


Uniapnea vaatii hoitoa

Kun uniapnea hoidetaan, unen laatu paranee. Unen ollessa hyvää, olemme parempia ihmisiä ja elämän laatumme paranee. Hyvin nukkuneena emme aiheuta riskiä liikenteessä itsellemme tai muille tiellä liikkujille.

Videot edellyttävät evästeiden sallimista. Muuta evästeasetuksia

CPAP-laitteen käyttö onnistuu osaavan unihoitajan opastuksella. Tässä kuvassa tutustutaan eri maskivaihtoehtoihin.

Uniapnea on hyvin hoidettavissa

Onnistuneella hoidolla uniapneaan liittyvät vakavat terveysvaikutukset ovat hyvin ehkäistävissä.

Yleisin uniapnean hoitomuoto on CPAP-hoito.

Lue lisää CPAP-hoidosta


Uniapnean hoitomuotoja

Uniapnean hoito riippuu sen vaikeusasteesta, potilaan ominaisuuksista ja uniapnean aiheuttamista oireista. CPAP-hoidon lisäksi hoitomuotoina voidaan käyttää uniapneakiskoa tai asentohoitoa. Leikkaushoito tai leukakirurgiset toimenpiteet voivat joissain harvoissa tapauksissa tulla kyseeseen.

Lue lisää uniapnean hoitomuodoista >


Uniapnea vaatii hoitoa. CPAP-hoito on yleisin hoitomuoto.

CPAP-laitteet Coronaria Uniklinikalta

Coronaria Uniklinikka myy ja vuokraa CPAP-hoitoon tarkoitettuja laitteita ja maskeja. Myymämme laitteet ovat ResMedin valmistamia.

Maskeja ja tarvikkeita voi tilata helposti myös verkkokaupastamme >.

Lue lisää CPAP-laitteiden ostosta >


Asiakastarinoita uniapneasta

Asiantuntijoiden artikkeleita uniapneasta