nainen makaa hereilla sangyssa

Pitkittynyt kipu tuo mukanaan usein myös unihäiriön

Artikkelit Artikkelit lääkäreille Kipu ja uni

Meistä jokaisella on jossakin elämänvaiheessa sellaista kipua, joka häiritsee nukkumista ohimenevästi. On olemassa kuitenkin sairauksia ja kiputiloja, jotka häiritsevät unta kuukausia, jopa vuosia. Kipu vaikeuttaa nukahtamista, herättelee kesken unien ja tuottaa mikroheräämisiä, jotka rikkovat unen rakenteen.

Pitkittynyt kiputila vähentää syvän unen määrää ja nostaa stressihormonitasoja, jolloin unen laatu heikkenee. Unet katkeavat öisin usein itse kivun lisäksi lisääntyneeseen virtsaamistarpeeseen tai kivun aiheuttamaan stressireaktioon.

Hermosärky, rasitusvaivat ja kulumaperäiset kivut aiheuttavat unihäiriötä

Coronaria Uniklinikalla työskentelevä työterveyshuollon erikoislääkäri Kalle Kinnari on hoitanut unihäiriöitä, hermosärkyä ja tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja yli 20 vuotta. Kinnari jakaa unihäiriöiset kipuasiakkaat karkeasti kahteen ryhmään: heihin, joiden kipu on rasitus- tai kulumaperäistä sekä heihin, joiden kivun aiheuttaa hermosärky.

”Tavanomainen asiakas on sellainen, jolla kulumaperäinen kipu – nivelrikko tai jokin muu – on vaivannut vuosia. Kipu voi olla kovaakin, aiheuttaa nukahtamisvaikeuksia ja herättää kesken yön. Tällöin unihäiriö voi olla aluksi lievä ja vaikeutuu vähitellen”, Kinnari kertoo. Apua kulumaperäisen kivun aiheuttamaan unihäiriöön voi saada lääkityksellä tai lääkkeettömän hoidon avulla, jolloin hoidossa voi olla mukana myös fysioterapeutti.

Toinen merkittävä asiakasryhmä on hermosärystä kärsivät asiakkaat: ”Hermosärky tarkoittaa käytännössä aina myös merkittävää unihäiriötä. Jos halutaan, että hermosärky paranee, on sen lisäksi hoidettava myös unihäiriö, jotta asiakas saa nukuttua ja palautuu kivuista”, Kinnari sanoo.

Oikeat hoitomuodot löytyvät kärsivällisesti kokeilemalla – ilman lääkkeitäkin voi pärjätä

”Yleensä vastaanotolleni tulevat asiakkaat ovat motivoituneita hoitoon. Pyrin keskustelemaan erilaisista lääkitysvaihtoehdoista asiakkaan kanssa, sillä käytössä voi olla ennen vastaanotolleni tulemista esimerkiksi bentsodiatsepiini- ja opiaattipohjaisia lääkkeitä, jotka eivät ole unen rakenteen ja kivun hoidon kannalta parhaita vaihtoehtoja. Lisäksi ne ovat voineet jo aiheuttaa asiakkaalle riippuvuuden, joka täytyy hoitaa samalla”, Kinnari sanoo.

Hermosäryn aiheuttamien unihäiriöiden hoidossa vaaditaan kärsivällisyyttä lääkäriltä ja asiakkaalta. ”Sopivaa lääkitystä voidaan joutua etsimään ja kokeilemaan. Lisäksi on otettava huomioon unihäiriöiden ja hermosärkyjen hoitoon käytettyjen lääkkeiden yhteisvaikutukset. Paras lääkitys on sellainen, josta asiakas hyötyy eniten ja kokee vähiten haittaa”, Kinnari toteaa ja lisää, että yksi hyvän lääkityksen kriteeri on se, että hoidettava pystyy käymään töissä ja ajamaan autolla lääkityksestä huolimatta.

Lievässä hermosäryssä ja muissa kiputiloissa lääkitystä parempi hoito voi olla liikkuminen ja fysioterapia. ”Usein fysioterapia on vaikuttavampi hoitomuoto kuin pelkkä lääkitys. Yritän myös itse neuvoa vastaanotollani asiakkaalle yhden kipua lievittävän liikkeen tai venytyksen. Lääkityksen, fysioterapian ja liikkeiden lisäksi erilaiset rentoutustekniikat ovat tutkitusti toimiva hoitomuoto.”

Mitä jos asiakas ei halua käyttää lääkitystä lainkaan hermosäryn ja unihäiriöiden hoidossa? Kinnarin mukaan ilman lääkkeitäkin on mahdollista parantua, mutta rinnalla käytetty lääkehoito vähentää kipujen kestoa ja vähentää kärsimystä. ”Hermosärkyä hoidetaan usein masennus- ja epilepsialääkkeillä. Kaikki eivät halua käyttää tällaisia lääkkeitä ja pärjäävät liikunnalla, rentoutustekniikoilla ja fysioterapian avulla.”

Väsymys lisää kipua, siksi myös unihäiriöt on hyvä hoitaa

Kipu ja väsymys voivat viedä työkyvyttömyyseläkkeelle. Monella kipupotilaana voi olla lisänä myös diagnosoimaton unihäiriö. Kinnarin mukaan oikeanlainen hoito voi auttaa jatkamaan töissä vielä vuosia.

”Asiakkaalla voi olla diagnoosina esimerkiksi fibromyalgia ja lisänä uniapneaepäily. Tutkimaton uniapnea on hyvin yleinen vaiva, huonosti nukkunut ihminen on herkemmin kivulias. Kun uniapneaa aletaan hoitamaan, poistuvat myös kivut tai vähintään lievittyvät merkittävästi. Aiemmin varhaiseläkkeelle kipujen vuoksi halunnut ihminen alkaakin viihtymään jälleen töissä, kun kivut ja väsymys helpottavat.”

Diagnosoimattomasta unihäiriöstä kärsii erilaisten arvioiden mukaan Suomessa jopa kymmeniä tai satoja tuhansia ihmisiä. Uniapnean lisäksi levottomien jalkojen unihäiriötä voi löytyä sattumalta esimerkiksi hermosäryistä kärsivältä asiakkaalta. ”Keskustelussa vastaanotolla voi selvitä, että asiakkaalla on välilevynpullistuman aiheuttaman hermosäryn lisäksi myös levottomat jalat. Hoitokokeiluna voidaan aloittaa gabapentiini, joka auttaa sekä levottomiin jalkoihin, että hermosärkyyn ja parantaa unen laatua. Kontrolliin tullessaan asiakas kertoo, että hermosärky on lähes poissa ja levottomat jalat eivät enää vaivaa”, Kinnari sanoo.

Apua kannattaa hakea, jos kipu häiritsee unta

Jos kipu haittaa nukkumista, ei asian kanssa kannata jäädä yksin. Työterveyslääkäri tai yleislääkäri voivat auttaa eteenpäin avun hakemisessa. Voit tulla Coronaria Uniklinikalle myös ilman lähetettä. Meiltä saat asiantuntevaa apua unihäiriöitä aiheuttavan kivun hoitoon.

Teksti: Riikka-Tiina Sipilä
Lähde: Erikoislääkäri Kalle Kinnarin haastattelu


Lisää luettavaa