Vireystaso vaikuttaa ajoturvallisuuteen.

Vireystaso vaikuttaa ajoturvallisuuteen

Ajoterveys Artikkelit Artikkelit lääkäreille

Jokaisen autoilijan vastuulla on mennä rattiin tarpeeksi virkeänä, mutta vielä enemmän vireystaso korostuu ammattiautoilijan - esimerkiksi rekkakuskin, taksikuskin tai bussikuskin - ratin takana. Kuljettajia ja kuljetusalan yrityksiä 25 vuoden ajan palvellut työterveyshuollon erikoislääkäri Jukka Terttunen tuntee ammattiautoilijoiden uni- ja vireystilan ongelmat sekä kuinka niitä ehkäistään. Valtaosa ammattikuljettajien vireystilaan vaikuttavista terveysongelmista on hoidettavissa. Hyvin levännyt kuljettaja on kaikkien liikenteessä olevien etu.

Noin joka seitsemäs suomalainen on autoillut viimeisen vuoden aikana niin väsyneenä, että on pelännyt nukahtavansa rattiin. ”Väsynyt kuljettaja liikenteessä on liian yleinen ongelma ja myös merkittävä liikenneonnettomuuksien osatekijä”, Jukka Terttunen kertoo. Ennen rattiin menemistä tulisi arvioida omaa ajokuntoaan ja vireystasoaan: Olenko tarpeeksi virkeä ajamaan?

Kuljettaja vastaa itse omasta ajokunnostaan

Erityisesti vuorotyö asettaa haasteita ammattikuljettajan vireystasolle. ”Kuljettaja on aina ensisijaisesti itse vastuussa omasta ajokunnostaan. Väsynyt kuljettaja vaarantaa itsensä, matkustajansa ja muut tiellä kulkijat”, Terttunen sanoo. Turvallinen ajaminen edellyttääkin sitä, että ratin takana pysyy valppaana, jotta tarkkaavaisuus ei ajaessa herpaannu.

”Väsyneenä ajaminen on yhtä vaarallista kuin humalassa ajaminen. Väsymys voi pahimmillaan johtaa liian myöhäiseen tai väärään reaktioon nopeasti eteen tulevassa liikennetilanteessa.”

Jukka Terttunen

Esimerkiksi uniapnea tai muu yleiseen vireystilaan vaikuttava sairaus voi aiheuttaa ajokunnon alenemista. On tärkeää, että hoitoon hakeudutaan ajoissa.

”Jos terveydentilan heikentyessä asiantuntevaan lääkäriarvioon pääsy ja siten myös avun saaminen merkittävästi viivästyy, riski ajo-oikeuden menettämiselle ainakin väliaikaisesti on olemassa”, Terttunen sanoo ja vertaa ihmiskehon huoltamista ajoneuvon määräaikaishuoltoihin: ”Vikaantumista ei kannata odottaa, vaan lähteä matalalla kynnyksellä työterveyshuoltoon varikkokäynnille tai omalääkärin puheille mieltä askarruttavissa terveysasioissa.”

Myös tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa ajaa, jos siihen puuttuvat edellytykset sairauden, vian, vamman, väsymyksen, päihtymyksen tai muun vastaavan syyn takia. ”Jos väsymys osoittautuu onnettomuuden syyksi tai osatekijäksi, saattaa sillä olla seurauksia liikenneturvallisuuden vaarantamisen rangaistavuutta tai vakuutuskorvauksia arvioitaessa”, Terttunen lisää.

Terveysongelmien hoito ei tarkoita ajoluvan menettämistä

Yli kaksi vuosikymmentä ammattikuljettajien työterveysasioiden parissa työskennellyt Terttunen toteaa, että suurin osa terveydentilaan ja työkykyyn liittyvistä ongelmista on hoidettavissa niin, että koettu terveys paranee ja työskentely kuljettajana voi jatkua pidempään.

”Terveyshuolien hoitaminen parantaa myös vointia ja ajaminenkin on kevyempää. Vaikka joskus tutkimusten ja hoitojen ajaksi ajamiseen voi tulla tauko, on kuitenkin harvinaista, että terveydentila estäisi pysyvästi ajamisen jatkumisen”, Terttunen lisää.

Esimerkiksi uniapnean hyvä hoito yleensä parantaa huomattavasti elämän laatua ja keventää työvuoroja paremman vireystilan vuoksi.

Jukka Terttunen

Ajamiseen voi tulla taukoa esimerkiksi siinä tilanteessa, kun vaikea-asteinen hoitamaton uniapnea tai väsymys ylipäätään on jo aiheuttanut onnettomuuden tai vaaratilanteen ja hoitoa käynnistetään.

”Ajolupaa uniapnean vuoksi ei kuitenkaan menetä, jos sairaus saadaan hyvään hoitotasapainoon”, Terttunen kertoo. Terveyshuolet kannattaakin ottaa lääkärin kanssa puheeksi tarpeeksi ajoissa.

Pidäthän itsestäsi ja vireystasostasi huolta yhtä hyvin kuin autostasi!

Ammattikuljettajan terveysasiat ovat siis pitkälti ennaltaehkäistävissä. ”Itsestä tulisi muistaa pitää huolta yhtä hyvin kuin autostaan. Useimpiin huoliin löytyy ratkaisu, eikä ongelmia ajoterveyden suhteen ehdi tulla, jos asiaa lähtee hoitamaan työterveyshuollossa tai omalääkärillä ajoissa”, Terttunen sanoo. Perusasiat, kuten riittävä nukkuminen, monipuolisen terveellinen ruokavalio ja säännöllinen liikunta ovat ammattikuljettajankin terveyden perusta.

Väsymys ei näy pelkästään auton ratissa, vaan yöllinen kuorsaus ja hengityskatkokset voivat olla merkki siitä, että lääkärin kannattaisi arvioida tilannetta tarkemmin. Myös valveillaoloajan nukahtelutaipumus eli ”pilkkiminen” voi olla merkki univireystilan häiriöstä, johon apua on saatavilla.

Mistä apua ammattikuljettajan vireystason ongelmiin?

Mikäli oma vireystasosi mietityttää, ota yhteys omaan työterveyteesi, terveyskeskukseen tai Coronaria Uniklinikalle.

Coronaria Uniklinikalla asiointi on helppoa. Pääset nopeasti ja jonottamatta tutkimuksiin ja hoitoon: Vastaanotot järjestyvät jopa samalle tai seuraavalle päivälle ja esim. CPAP-hoito voidaan aloittaa heti diagnoosin varmistuttua.

Etävastaanotto on helppo tapa tulla vastaanotollemme paikasta riippumatta.

Teemme myös vireystila- ja hereilläpysymistutkimuksia.

Me Coronaria Uniklinikalla haluamme aidosti auttaa. Olemme kuljettajien ja kuljetusyritysten asialla. Pidetään yhdessä pyörät pyörimässä – turvallisesti.

Väsymys liikenteessä

 • Joka viides kuolonkolari Suomessa johtuu väsymyksestä.
 • Joka seitsemäs suomalainen kuljettaja on autoillut viimeisen vuoden aikana niin väsyneenä, että on pelännyt nukahtavansa rattiin.
 • Väsymys vaikuttaa kuljettajaan samantapaisesti kuin alkoholi: ajokyky heikentyy ja reagointi hidastuu.
 • Väsyneenä havaitsemiseen, ratkaisujen tekoon ja toimintaan menee enemmän aikaa.
 • Unihäiriöisellä riski nukahtaa rattiin on normaalia suurempi. Unihäiriöt ovat pääsääntöisesti hyvin hoidettavissa, joten apua kannattaa hakea ajoissa.
 • Unihäiriön parantuessa koko elämänlaatu paranee.
 • 1/4 ammattikuljettajista sairastaa uniapneaa, suurin osa tietämättään.
 • Uniapnean heikentämä vireystila vastaa yli 0,5 promillen humalatilaa.
 • Uniapnea 7-kertaistaa riskin joutua liikenneonnettomuuteen.
 • Uniapneaa sairastava kuljettaja ei ole turvallisuusriski, jos hän saa hoitoa.
 • Uniapneaa sairastava ei menetä ajokorttiaan, jos uniapnean hoito on hallinnassa.
 • Hyvin hoidettu uniapnea palauttaa kuljettajan työkyvyn normaaliksi.