Unihäiriöillä ja diabeteksella on usein yhteys

Artikkelit Uniapnea

Diabeteksen ja unihäiriöiden, etenkin uniapnean välistä yhteyttä on tutkittu paljon. Tutkimustulokset kertovat yksiselitteisesti, että huono nukkuminen ja tyypin 2, eli aikuistyypin diabetes liittyvät hyvin usein toisiinsa.

Tyypin 2 diabetes on tällä hetkellä yksi terveydenhuollon suurimmista haasteista. Vaikka potilaiden määrä lisääntyy koko ajan, suuri osa sairastaa diabetesta tietämättään. Hyvin usein hoitoon ohjaa joku diabeteksen liitännäissairauksista, kuten sepelvaltimotauti, näköongelmat, erilaiset tuntohäiriöt tai munuaisten vajaatoiminta.

Perinnöllisen alttiuden lisäksi aikuistyypin diabeteksen puhkeaminen on usein seurausta potilaan omista elintavoista. Terveellisistä elämäntavoista puhuttaessa kiinnitetään yhä edelleen liian usein huomiota vain liikuntaan ja ravitsemukseen. Laadukas palautuminen, eli hyvälaatuinen uni, on vähintäänkin yhtä tärkeää. Jos uni ei ole kunnossa, ei ihminen jaksa kiinnittää huomiota liikuntaan tai ruokailutottumuksiinsakaan.

TUTKIMUSMAAILMAN KIINNOSTAVA KYSYMYSMERKKI

Henri Tuomilehto ei syyttä alleviivaa unen merkitystä diabeteksen ennaltaehkäisyssä.

“Kaikkia diabeteksen syntymekanismeja ei edelleenkään tunneta. On kuitenkin olemassa valtavasti tutkimustietoa unen ja tyypin 2 diabeteksen välisestä yhteydestä. Selväksi on käynyt, että jo vapaaehtoisesti liian vähän nukkuvilla ihmisillä on muiden elimistön häiriötilojen lisäksi ongelmia myös sokeriaineenvaihdunnassa. Kun sokeriaineenvaihdunta häiriintyy, altistaa se diabeteksen puhkeamiselle. Unihäiriöistä eniten on tutkittu uniapnean yhteyttä diabetekseen.”

Diabetes- ja uniapneapotilaita yhdistää hyvin usein myös ylipaino.”Molempien sairauksien osalta painon lisääntymisestä tulee ilkeä noidankehä. Lisääntyvä ylipaino aikaansaa sairauden pahenemisen, joka taas vastavuoroisesti vaikuttaa haitallisesti painonhallintaan.”

Siinä missä suuri osa diabeetikoista on edelleen ilman diagnoosia, on sitä myös valtaosa uniapneapotilaista.

“Tässä on kyseessä kaksi tällä hetkellä täysin alidiagnosoitua kansansairautta. Hyvin usein onkin niin, että diabeetikko kärsii tietämättään myös uniapneasta ja uniapneapotilaalla puolestaan on myös diagnosoimaton diabetes. Tutkimusten mukaan uniapneaa esiintyy noin kolmella neljästä diabetesta sairastavasta ihmisestä. Uniapnea puolestaan lisää riskiä sairastua diabetekseen 30 %:lla, eli saman verran kuin tekevät perinteiset tyypin 2 diabeteksen riskitekijät.”

KOKONAISVALTAISEN HOIDON MERKITYS KOROSTUU

Henri Tuomilehdon mukaan unihäiriön, etenkin uniapnean sekä diabeteksen yhdistelmä on potilaalle kohtalokas kokonaisuus.

“Sekä diabetes että uniapnea altistavat kumpikin itsenäisesti sydän- ja verisuonisairastavuudelle. Jos potilas sairastaa hoitamattomana kumpaakin, nousee alttius näille todella korkeaksi. Puhumme siis erityisestä riskiryhmästä, johon terveydenhuoltomme tulisi panostaa näinä niukkojen resurssien aikoina.”

Mitä ongelmalle sitten pitäisi tehdä, vai onko sille ylipäänsä mitään tehtävissä?

“Kummankin sairauden, niin diabeteksen kuin uniapneankin kohdalla taudin puhkeaminen voidaan usein välttää omilla elämäntapavalinnoilla. Laadukas lepo, terveellinen ravinto ja riittävä liikunta auttavat pitämään painoa kurissa ja siten toimimaan näille sairauksille ennaltaehkäisynä. Todetuista diabeteksen esiasteista jopa 2/3 voidaan parantaa elämällä terveellisesti.”

Myös terveydenhoitohenkilöstö on avainasemassa diabeteksen ja unihäiriön diagnosoinnissa.

“Lääkärin tehtävä on hoitaa potilasta kokonaisvaltaisesti. Kun vastaanotolleni tulee uniapneapotilas, kysyn häneltä aina ensimmäisten kysymysten joukossa myös, milloin potilaan verensokerit on viimeksi tarkistettu. Samoin diabetespotilasta hoitavan lääkärin pitäisi ymmärtää kysyä potilaaltaan asioita diagnosoitavan perussairauden laatikon ulkopuolelta. Samalla kun lääkäri tiedustelee potilaan elintapoja tai selvittää hänen kolesteroliarvonsa, verenpaineensa tai perinnölliset diabetesriskitekijänsä, olisi tärkeää varmistaa myös, onko potilaan unta koskaan tutkittu mahdollisten unihäiriöiden varalta.”

PAREMPI KATSOA KUIN KATUA

Jos diabetes- tai uniapneadiagnoosin saa, on oikeanlainen hoito ja potilaan motivointi siihen ensiarvoisen tärkeää.

“Kumpikin näistä sairauksista vaatii kurissa pysyäkseen huomiota ja toisaalta hoitamattomina ne voivat olla potilaalle kohtalokkaita. Kaikki lähtee tietoisuuden lisäämisestä. Potilaalle täytyy selvästi tuoda esiin miksi sairautta pitää hoitaa hyvin.”

Kannustavaa on, että hoito vaikuttaa usein monella myönteisellä tavalla.

“Useasti käy niin, että yhden perussairauden hoito auttaa potilaalla myös jonkin muun ongelman selättämisessä. Esimerkiksi uniapnean hoito saa diabeetikon voimaan paremmin. Kun olo on levännyt ja pirteä, jaksaa hän kiinnittää tarkemmin huomiota diabetesta aisoissa pitäviin elämäntapoihin. Kun diabetes puolestaan pidetään oikealla hoidolla kurissa, onnistuu painonhallintakin paremmin ja siten taklataan nurin myös uniapnean edellytyksiä.”

Henri Tuomilehdon mukaan on sallittua ottaa oma-aloitteisesti lääkärin kanssa puheeksi diabeteksen ja uniapnean välinen yhteys, jos lääkäri ei sitä itse tee.

“Diabeetikko voi aivan hyvin kysyä lääkäriltään lähetteen unitutkimukseen. Samoin uniapneapotilas voi pyytää, että mahdollisuus diabeteksen olemassa oloon selvitetään. Tutkimusten valossa nämä kaksi liittyvät niin usein toisiinsa, että on ehdottomasti parempi katsoa kuin katua.”

Lisää luettavaa