Asiakkaalla verenpaineen pitkäaikaisseurantalaite. Unihäiriöt ja diabetes altistavat mm. sydän- ja verisuonisairauksille.

Unihäiriöillä ja diabeteksella on usein yhteys

Artikkelit Uniapnea

Diabeteksen ja unihäiriöiden – etenkin uniapnean – välistä yhteyttä on tutkittu paljon. Tutkimustulokset kertovat yksiselitteisesti, että huono nukkuminen ja aikuistyypin diabetes liittyvät hyvin usein toisiinsa.

Aikuistyypin diabetes on tällä hetkellä yksi terveydenhuollon suurimmista haasteista. Vaikka potilaiden määrä lisääntyy koko ajan, suuri osa sairastaa diabetesta tietämättään. Aikuistyypin diabetes todetaan usein sattumalöydöksenä tai diagnoosi tulee esiin jonkun muun sairauden tutkimusten yhteydessä.  

Liikunnan ja ravinnon lisäksi merkitystä on myös unella

Perinnöllisen alttiuden lisäksi aikuistyypin diabeteksen puhkeaminen on usein seurausta potilaan omista elintavoista. Terveellisistä elämäntavoista puhuttaessa kiinnitetään yhä edelleen liian usein huomiota vain liikuntaan ja ravitsemukseen.

Laadukas palautuminen eli hyvälaatuinen uni on vähintäänkin yhtä tärkeää. Jos uni ei ole kunnossa, ei ihminen jaksa kiinnittää huomiota liikuntaan tai ruokailutottumuksiinsa.

Tutkimusnäyttö osoittaa myös, että huonolaatuinen tai liian vähäinen uni lisää ruokahalua. Univajeessa ihminen saattaa syödä jopa 300–500 kcal enemmän päivässä kuin hyvin nukkuneena.

Coronaria Uniklinikan unilääkäri Janne Kanervisto ei syyttä alleviivaa unen merkitystä diabeteksen ennaltaehkäisyssä:

“On paljon tutkimustietoa unen ja tyypin 2 diabeteksen välisestä yhteydestä. Liian vähän nukkuvilla ihmisillä sokeriaineenvaihdunnan säätely häiriintyy, mikä voi hiljalleen johtaa diabeteksen puhkeamiseen. Unihäiriöistä eniten on tutkittu uniapnean yhteyttä diabetekseen.”

Diabetes- ja uniapneapotilaita yhdistää hyvin usein myös ylipaino.

”Syntyy helposti noidankehä. Painon lisääntyessä unihäiriö pahenee ja se edelleen lisää taipumusta painonnousuun”

Uniapnean ja diabeteksen yhdistelmä lisää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä

Diabetesta ja uniapneaa yhdistää myös se, että niistä kärsivät jäävät usein diagnosoimatta.

“Tutkimusten mukaan merkittävä osa – jopa 60–80 % – aikuistyypin diabetesta sairastavista sairastaa myös uniapneaa. Uniapnea puolestaan lisää riskiä sairastua diabetekseen 30–50 %:lla. Lisäksi tiedetään, että hoitamatonta uniapneaa sairastavilla diabetespotilailla sokeritasapaino on merkittävästi huonompi kuin verrokeilla. Eli uniapnea ja diabetes liittyvät hyvin vahvasti toisiinsa.”

Kanerviston mukaan uniapnean sekä diabeteksen yhdistelmä lisää merkittävästi sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

“Sekä diabetes että uniapnea altistavat kumpikin itsenäisesti sydän- ja verisuonisairauksille. Siksi molempien sairauksien diagnosointi ja tehokas hoito on erityisen tärkeää.”

Mitä ongelmalle sitten pitäisi tehdä, vai onko sille ylipäänsä mitään tehtävissä?

“Kummankin sairauden, niin diabeteksen kuin uniapneankin kohdalla taudin puhkeaminen voidaan usein välttää omilla elämäntapavalinnoilla. Laadukas lepo, terveellinen ravinto ja riittävä liikunta auttavat pitämään painoa kurissa ja siten toimimaan näille sairauksille ennaltaehkäisynä. Todetuista diabeteksen esiasteista jopa 2/3 voidaan parantaa elämällä terveellisesti.”

Unihäiriöt ja diabetes – Keskiössä kokonaisvaltainen hoito

Terveydenhoitohenkilöstö on avainasemassa diabeteksen ja unihäiriön diagnosoinnissa.

”Merkittävässä roolissa ovat erityisesti yleis- ja työterveyslääkärit, jotka usein hoitavat potilasta kokonaisvaltaisesti. Potilaan kohtaamisessa tulisi aina kiinnittää huomiota myös elintapoihin sekä sairauksien riskitekijöihin. Ja erityisesti haluan muistuttaa, että kaikissa sairauksissa pitäisi muistaa huomioida myös potilaan nukkuminen; sekä unen kesto että laatu.”

Oikeanlainen hoito ja potilaan motivointi hoitoon sitoutumiseen on ensiarvoisen tärkeää, kun diabetes tai uniapnea diagnosoidaan.

Kannustavaa on, että hoito vaikuttaa usein monella myönteisellä tavalla.

”Unihäiriön hoito voi käynnistää potilaan kohdalla positiivisen noidankehän kohti parempaa elämänlaatua ja hoitotasapainoa. Unenlaadun parannuttua ruokahalu normalisoituu, päiväaikainen jaksaminen paranee ja sokeriarvot saattavat myös parantua. Usein myös mieliala on parempi, kun unihäiriö on hoidossa. Joskus pienillä teoilla saadaan suuria kerrannaisvaikutuksia.”

Kanervisto muistuttaa, että potilas voi itse ottaa uniasiat ja unihäiriöepäilyt puheeksi lääkärin kanssa, mikäli lääkäri ei niitä aktiivisesti kysy.

Uniapnea ja Diabetes

  • Unen merkitys aikuistyypin diabeteksen ehkäisyssä on merkittävä.
  • Univajeessa ihminen saattaa syödä jopa 300–500 kcal enemmän päivässä kuin hyvin nukkuneena.
  • Liian vähän nukkuvilla ihmisillä sokeriaineenvaihdunnan säätely häiriintyy.
  • Niin diabeteksen kuin uniapneankin kohdalla taudin puhkeaminen voidaan usein välttää omilla elämäntapavalinnoilla.
  • 60–80 % – aikuistyypin diabetesta sairastavista sairastaa myös uniapneaa.
  • Uniapnea puolestaan lisää riskiä sairastua diabetekseen 30–50 %:lla
  • Hoitamatonta uniapneaa sairastavilla diabetespotilailla sokeritasapaino on merkittävästi huonompi kuin verrokeilla.
  • Uniapnean sekä diabeteksen yhdistelmä lisää merkittävästi sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

Nukutko riittävästi hyvää, virkistävää unta?

Epäiletkö uniapneaa tai muuta unihäiriötä? Ota yhteyttä klinikallemme ja varaa aika.


Haluatko lukea enemmän?