Ylikunto vaanii huonoa nukkujaa

Artikkelit Liikunta ja uni Uni ja palautuminen

Ylikunto on tila, joka kehittyy pikku hiljaa liiallisen fyysisen tai psyykkisen rasituksen sekä riittämättömän palautumisen myötä. Tähän tietopakettiin olemme koonneet sinulle tärkeimmät faktat ylikunnosta sekä sen ennaltaehkäisystä, havaitsemisesta ja hoidosta.

Mitä ylikunto tarkoittaa?

Ihmisen ollessa ylikunnossa, hän ei ole rankan treenin tuloksena elämänsä parhaassa kunnossa vaan päinvastoin. Ylikunto tarkoittaa uupumustilaa ja se johtuu elimistön pitkään jatkuneesta ylikuormituksesta tai on seurausta alipalautumisesta. Käsitteenä ylikunto on totuttu liittämään urheilumaailmaan, tavallisen ihmisen kohdalla puhutaan kuitenkin usein uupumuksesta tai burnoutista.

Välillä harjoittelusta palautuminen voi olla kenellä tahansa huonoa. Pitkään laiminlyöty riittävä palautuminen johtaa siihen, että elimistön voimavarat kuluvat loppuun ja ylikuntotila voi päästä kehittymään. Tällöin hermosto ja hormonijärjestelmä eivät enää palaa normaalitilaan pienenkään rasituksen jälkeen. Myös elimistön normaalien säätelymekanismien, kuten sympaattisen ja parasympaattisen hermoston toiminta häiriintyy.

Tarkkaa aikaa ylikunnon kehittymiselle ei voida määritellä, sillä jokainen tilanne on yksilöllinen. Usein ylikunto on kuitenkin seuraus kuukausien ylikuormitustilasta.

Kuka voi mennä ylikuntoon?

Usein luullaan, että ylikunto on vain huippu-urheilijoiden ongelma. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä ylikunto vaanii aivan yhtä lailla tavallista kuntoilijaa tai vaikkapa ikäihmistä. Ylikuntoa esiintyy myös aivan tavallisilla ihmisillä normaalin arkielämän rasituksen myötä. Useimmiten sellaisilla, jotka pyrkivät suorittamaan elämäänsä tunnollisesti kaikilla sen osa-alueilla.

Huippu-urheilija tarkkailee kehonsa tuntemuksia tarkasti, ja voi siten saada ylikuntotilansa kehittymisen pysäytettyä ennen kuin ongelma syvenee vaikeaksi.  Arkiliikkuja sen sijaan saattaa laittaa ylikuntonsa alkavat oireet työstressin tai elämänmullistusten piikkiin. Tämän seurauksena elimistön ylirasitustila pääsee salakavalasti hiljalleen kehittymään terveyttä uhkaavaksi poikkeustilaksi.

Mistä ylikunto johtuu?

Aina kun elämän eri osa-alueet keikahtavat syystä tai toisesta epätasapainoon, kasvaa myös riski elimistön ylirasitustilan ja ylikunnon kehittymiseen. Kun fyysinen tai psyykkinen kuormittavuus muuttuu liian suureksi palautumismahdollisuuksiin nähden, joutuu elimistö poikkeustilaan.

Urheilijalle ylikunto kehittyy usein liian kovan treenin, treeniin nähden vääränlaisen ravitsemuksen sekä riittämättömän levon yhdistelmästä.

Tavalliselle ihmiselle ylikuntotila voi puolestaan lähteä rakentumaan esimerkiksi pitkään jatkuneen työstressin, ihmissuhdeongelmien tai muiden psyykkisten kuormittavuustekijöiden seurauksena.

Miten ylikunto oireilee?

Kun kuormitus on jatkuvaa ja sympaattinen hermosto on sen vuoksi stimuloituneessa tilassa, ihmisen stressihormonit ovat koko ajan korkealla. Tämä aiheuttaa niin fyysistä kuin psyykkistäkin oireilua.

Fyysisistä oireista ensimmäisenä tulevat usein uniongelmat. Muita tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi kohonnut verenpaine ja leposyke, vapina, rytmihäiriöt, lisääntynyt hikoilu, muutokset ruokahalussa sekä kohonnut infektioherkkyys.

Psyykkisiä oireita ovat esimerkiksi mielialan lasku, saamattomuus, välinpitämättömyys sekä erilaiset pelko- ja ahdistustilat. Yleisesti oireet, jotka laskevat ihmisen suorituskykyä, ovat myös ylikunnon oireita.

Pitkään jatkuessaan ylirasitustila voi johtaa myös aineenvaihdunnan ja hormonitoiminnan häiriöihin. Tyypillisesti miehillä tämä johtaa testosteronipitoisuuden laskuun ja libidon heikentymiseen. Usein juuri nämä ovatkin oireita, jotka saavat ihmisen hakeutumaan tutkimuksiin, vaikka todellinen syy oireilulle on elimistön ylikunto.

Miten ylikunto havaitaan?

Huippu-urheilijoilla ylikunto havaitaan usein helposti, sillä urheilija tarkkailee itse aktiivisesti tuntemuksiaan ja myös häntä hoitava lääkäri osaa liittää oireet nopeasti ylikuntotilaan.

Tavallisella ihmisellä tilanne on hieman haastavampi. Ylikunnon oireet ovat epämääräisiä ja usein ne liitetäänkin ensin muihin sairauksiin, kuten krooniseen väsymysoireyhtymään tai esimerkiksi psyykkisiin häiriöihin. Omalle lääkärille kannattaakin kertoa mahdollisimman perusteellisesti omasta elämäntilanteestaan ja liikuntarutiineistaan, sillä kokonaiskuvan hahmottaminen auttaa lääkäriä oikean diagnoosin tekemisessä.

Jos oma suorituskyky jää jumittamaan tai yleisolotilaa ilmestyy varjostamaan aikaisemmin mainittuja fyysisiä tai psyykkisiä oireita, voi kyse olla ylikunnosta. Oireiden kanssa ei kannata jäädä selviytymään itsekseen, vaan hakea tilanteeseen lääkäriltä apua.

Miten ylikuntoa hoidetaan?

Resepti ylikunnon hoitoon on yksinkertaisesti: lepo, lepo, lepo. Käytännössä tämä tarkoittaa elimistöä kuormittavien rasitteiden raivaamista omasta elämästä pois niin, että tilaa tulee palautumiselle ja elpymiselle.  

Tärkeintä on varmistaa, että oma uni on kunnossa ja sitä saa riittävästi. Ylikuntotila ja sen aiheuttama sympaattinen aktivaatio voi heikentää nukkumista, joka ilmenee nukahtamisvaikeutena tai yöllisinä heräämisinä. Lisäksi se saattaa sekoittaa elimistön uni-valverytmin, mutta tästä huolimatta rytmi olisi yritettävä pitää toipumisen tukemiseksi niin säännöllisenä kuin mahdollista.

Jos unessaan epäilee olevan myös muita ongelmia, kannattaa niistä ottaa selvää unitutkimuksella. Unenaikainen palautuminen on avainasemassa ylikuntotilan selättämisessä. Muita tärkeitä osa-alueita toipumisessa ovat ruokavalion kunnostaminen ja stressinhallintataitojen harjoittelu.

Treenaamisen lopettaminen saattaa tuntua ylikuntodiagnoosin jälkeen hankalalta ja etenkin ammattiurheilijalle tauon pitäminen harjoittelusta voi olla erityisen haastavaa. Silloin kannattaa muistuttaa itseään, että ylikuntotilassa harjoittelu ei suinkaan paranna tilannetta, vaan päinvastoin syventää poikkeustilaa ja pitkittää siitä paranemista. Pahimmillaan ylikunnosta toipuminen voi viedä vuosia.

Voiko ylikunnon estää?

Paras tapa hoitaa ylikuntoa on ehkäistä sen kehittyminen kokonaan jo ennalta. Kun ylikunto pääsee kehittymään kerran, kehittyy se myöhemmin entistä helpommin uudestaan.

Ihminen voi parhaiten silloin, kun elämässä vallitsee tasapaino sen eri osa-alueiden välillä. Tärkeintä on huolehtia, että laadukkaan unen, terveellisen ruokavalion ja sopivasti kuormittavan liikunnan kolminaisuus on kunnossa. Tämä on pohja muista elämän osa-alueista, kuten työ- ja perhe-elämän haasteista sekä sosiaalisista suhteista selviämiselle. Kun hyvinvoinnin kivijalka on rakennettu vankaksi, eivät elämään fyysistä ja psyykkistä haastekerrointa lisäävät tilanteet pääse luistamaan sitä raiteiltaan.

Testaa, oletko ylikunnossa

Elimistön virittyneisyystilaa voi testata kotona ortostaattisen sykemittauksen avulla. Tässä toimintaohjeet:

  1. Mittaa leposyke ensimmäisenä aamulla heräämisen jälkeen.
  2. Nouse reippaasti ylös ja ole jalkeilla puolesta minuutista minuuttiin, jonka jälkeen mittaa syke uudelleen.
  3. Vähennä maaten mitattu leposyke seisten mitatusta sykkeestä.
  4. Jos sykkeiden erotus on yli 20, saattaa elimistösi olla ylirastitustilassa.

Älä jää oireiden kanssa yksin. Hae apua lääkäriltä, jos epäilet itselläsi ylikuntoa.

Lisää luettavaa