Vaaleahiuksinen nainen nukkuu uniapneatutkimuksen aikana.

Uniapneatutkimus

Uniapnea voidaan seuloa uniapneatutkimuksella eli yöpolygrafialla. Yöpolygrafia on perusteltua suorittaa silloin, kun esitiedot ja kliiniset löydökset ensisijaisesti viittaavat uniapneaan. Tutkimusten ja mittausten tarpeesta ja laajuudesta päättää lääkäri.

Uniapneatutkimus eli yöpolygrafia on tutkimus, jonka perusteella voidaan päätellä hengityskatkoksien määrä ja pituus, missä nukkumisasennossa katkokset esiintyvät ja miten tutkittava liikkuu unissaan. Uniapneatutkimuksessa potilas nukkuu yöpolygrafia laitteet yllä yhden yön kotonaan.

Uniapneatutkimusta käytetään myös hoidonseurantamittauksena esimerkiksi uniapnea- tai levottomat jalat -oireyhtymää sairastavilla.

Uniapneatutkimuksessa mitataan:

  • Hengitysilman virtaus
  • Happikyllästeisyys
  • Hengitysliikkeet
  • Nukkumisasento
  • Kuorsaus