Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen

Aivoverenkierronhäiriöt

Fysioterapia Fysioterapian terveyskirjasto Neurologinen fysioterapia

Aivoverenkierronhäiriöt aiheuttavat aivoissa kudosvaurion, vaikuttaen monella eri tavalla asiakkaan toimintakykyyn. Vaikutukset ovat riippuvaisia vaurioalueen sijainnista ja laajuudesta, minkä vuoksi toimintakyvyn muutokset ovat hyvin yksilöllisiä.

Neurologisen fysioterapian suunnittelun perustana ovat asiakkaan omat kokemukset sekä tavoitteet. Tavoitteiden laatimisessa on tärkeää olla mukana myös asiakkaan lähi-ihmisiä sekä tarpeen mukaan muita kuntoutukseen osallistuvia ammattilaisia kuten puhe- ja toimintaterapeutti. Tavoitteet ohjaavat fysioterapiassa käytettäviä menetelmiä sekä työskentelyä asiakkaan lähi-ihmisten kanssa.

Aivoverenkierronhäiriön jälkeinen neurologinen fysioterapia

Aivoverenkierronhäiriön jälkeisessä fysioterapiassa pyritään uudelleenoppimaan jo aikaisemmin hallittuja taitoja ja siirtämään niitä asiakkaalle tarkoituksenmukaisiin ympäristöihin, kuten töihin, vapaa-ajan harrastukseen tai kotiin. Terapiamenetelmistä käytämme ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista ja fysikaalista terapiaa.

Aivoverenkiertohäiriön jälkeisinä oireina voi esiintyä joko liiallista tai liian vähäistä lihasjänteyttä vartalolla. Liialliseen lihasjänteyteen voidaan käyttää esim. liikehoitoa, tukilastaa sekä terapeuttista harjoittelua. Fysioterapiassa voidaan toteuttaa erilaisia harjoitteita, kuten pystyasennon hallintaa istuen ja seisten, kävelytoimintoja tai siirtymistä pyörätuolista sänkyyn. Coronarialla käytämme kävelyä tukevia apuvälineitä, kuten LiteGait painokevennettyä kävelylaitetta, mikä mahdollistaa kävelyn osavaiheiden tehokkaan harjoittelun jo hyvin varhaisessa vaiheessa sairastumisen jälkeen.

Fysioterapiassa tehdään tiivistä yhteistyötä apuvälineistä vastaavien tahojen kanssa, jolloin arvioidaan apuvälineiden tarvetta sekä ohjataan apuvälineiden käytössä.