Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Hymyilevä tyttö istuu hevosen selässä ja halaa hevosta.

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja tehtävään koulutetun terapiahevosen yhdessä toteuttamaa tavoitteellista kuntoutusta. Ratsastusterapia on kokonaisvaltainen ja toiminnallinen kuntoutusmuoto, jossa yksilöllinen terapeuttinen työskentely ja vaikutukset tapahtuvat fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla.

Ratsastusterapia keskittyy asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteet voivat olla mm. motorisia, toiminnallisia, psykiatrisia/psykologisia tai sosiaalisia. Terapian avulla pyritään kehittämään asiakkaan kykyä hallita ja säädellä omaa kehoa, toimintaa, mieltä ja/tai käyttäytymistä. Esimerkkejä terapian tavoitteista voivat olla motoristen taitojen parantuminen, mielen ja käyttäytymisen hallinta sekä kroonisen kivun lievittyminen

Ratsastusterapian vaikuttavuus perustuu hevosen liikkeen vaikutukseen ihmisen tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmiin. Nämä aistimukset parantavat tietoisuutta omasta kehostamme, jolloin liikkeiden suunnittelu ja taitavuus paranevat. Merkittävin tekijä ratsastusterapiassa on hevosen ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, jota ei voi tuottaa mekaanisesti tai korvata muulla kuntoutusmuodolla. Hevosen kanssa toimiminen on motivoiva kokemus, joka aktivoi asiakkaan kuntoutusprosessia.

Ratsastusterapian ammattilainen

Ratsastusterapiaa toteuttaa koulutettu ratsastusterapeutti, joka on suorittanut vähintään AMK- tutkinnon (210 op) sosiaali- tai terveysalalta ja lisäksi hän on suorittanut kolmivuotisen ratsastusterapiakoulutuksen, joka oikeuttaa käyttämään nimikesuojattua Ratsastusterapeutti-SRT®- nimikettä.

Ratsastusterapiaan ohjautuminen

Oletko oikeutettu Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen tai onko sinulla hyvinvointialueen tai kunnan maksusitoumus? Näin kuntoutus etenee:

Kuntoutussuunnitelman ja tavoitteiden laatiminen

Tarvitset ensin julkisessa terveydenhuollossa laaditun kuntoutussuunnitelman, johon on kirjattu kuntoutuksen tavoitteet. Ratsastusterapian tavoitteet voivat kohdistua esimerkiksi tasapainon ja koordinaation ongelmiin, kävelyn haasteisiin, motoristen taitojen viivästymiseen tai haasteisiin, mielenterveyden ja käyttäytymisen ongelmiin tai krooniseen kipuun.

Yksilölliset tavoitteet ja ratsastusterapian toteutus

Ratsastusterapian yksilölliset tavoitteet (GAS) laaditaan yhdessä terapeutin, asiakkaan ja lähipiirin kanssa. Toimintakykyä havainnoidaan ja arvioidaan hyödyntäen erilaisia arviointimenetelmiä sekä asiakkaan kokemuksia. Tavoitteena on, että kuntoutus nivoutuu osaksi arkeasi. Tämä tapahtuu verkostokäyntien ja arkeen soveltuvien tavoitteiden avulla.

Terapiajakson lopussa

Terapiajakson päätteeksi arvioimme toimintakykyä samoilla menetelmillä kuin terapiajakson alussa, jotta pystymme arvioimaan kuntoutuksen vaikuttavuutta. Lisäksi lähetämme kirjalliseen palautteen sinulle sekä lähettävälle taholle. Tarvittaessa teemme jatkosuosituksia ja arvioimme mahdollisen jatkotarpeen.

Hetkiä ratsastusterapiasta

hevonen ja tytto ulkona

Miten pääsen ratsastusterapiaan?

Voit hakeutua meille ratsastusterapiaan Kelan myöntämällä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksellä, hyvinvointialueen tai kunnan myöntämällä maksusitoumuksella tai palvelusetelillä. Lisäksi meiltä voit varata ajan suoraan ilman lähetettä.

Lue lisää Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta >

Soita meille ja varaa aika