Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Hymyilevä Coronarian naisfysioterapeutti auttaa tyttöä tasapainoilemaan makuultaan rullan päällä lasten fysioterapiassa.

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapia edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta. Koulutetut fysioterapeuttimme ovat perehtyneet lapsen normaaliin psykomotoriseen kehitykseen ja sen muutoksiin eri ikäkausina sekä vammojen ja sairauksien aiheuttamiin muutoksiin lapsen liikuntakyvyssä.

Lasten fysioterapian tarkoituksena on tukea lapsen sensomotorista ja liikunnallisten taitojen kehittymistä hänelle luonnollisessa arjen ympäristössä.

Oma terapiasuunnitelma tavoitteineen

Jokaiselle lapselle tehdään fysioterapeuttinen alkukartoitus. Sen pohjalta määritellään fysioterapian tarve, johon fysioterapialla pyritään vastaamaan.

Alkukartoituksen perusteella tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma, jossa huomioidaan lapsen henkilökohtaiset voimavarat ja kiinnostuksen kohteet.

Fysioterapian tavoitteet laaditaan yhteistyössä lapsen ja hänen lähiyhteisönsä aikuisten kanssa. Lapsen kuntoutumisen kannalta on tärkeää, että lähiyhteisössä on yhteinen ymmärrys lapsen kuntoutumista edistävästä toiminnasta. Fysioterapeuttimme ohjaavat lähiyhteisöä lapsen liikkumista tukevaan ja aktivoivaan arjen toimintaan.

Lapselle paras paikka

Lasten fysioterapia on tavoitteellista, useimmiten leikin varjolla tapahtuvaa kuntoutusta. Terapiamenetelmät valitaan yksilöllisesti terapian tavoitteiden, lapsen kehitysvaiheen ja motivaation ja sairauden tai vamman laadun mukaisesti. Hyödynnämme terapiassa monipuolista välineistöä ja ympäristöjä, jotka aktivoivat luonnollisesti liikkumaan.

Fysioterapia voi toteutua toimipisteidemme lisäksi esimerkiksi lapsen kotona, päiväkodissa, koulussa, ulkona, lasten liikuntapuistoissa tai yksilöllisenä allasterapiana. Harrastekokeilut voivat olla osa lasten fysioterapiaa.

Vauva ja äiti leikkivät yhdessä pallolla äitiysfysioterapiassa ja Coronarian fysioterapeutti ohjaa vieressä liikkeitä.

Kuinka edistää lapsen motorista kehitystä

Lapsen arjessa olevat aikuiset ovat tärkeässä roolissa lapsen liikkumis- ja toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden huomioinnissa. Huolien kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan ne voi jakaa lasten fysioterapiaan erikoistuneen asiantuntijamme kanssa.

Tutustu Tiedosta taidot -klinikkaan

Coronarian fysioterapeutti ja hymyilevä lapsiasiakas heittelevät ilmapalloa fysioterapiassa.

Miten lasten fysioterapiaan pääsee

Voit tulla lasten fysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeuttimme vastaanotolle itsemaksavana asiakkaana tai Kelan, kunnan, keskussairaalan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella/palvelusetelillä. Varaa aika asiantuntijallemme.

Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.

Varaa aika fysioterapeutille