Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
voice massage hieronta kaulan alueelle nainen rentoutumassa

Voice Massage

Voice Massage on äänentuottoon osallistuvien lihasten ja alueen muiden kudosten käsittelyä, jossa erilaisten hieronta- ja venytysotteiden avulla hoidetaan ylävartalon, kaulan ja kasvojen aluetta.

Samalla havainnoidaan hengitystapaa ja ohjataan asiakasta äänenkäytön kannalta taloudelliseen ja tarkoituksenmukaiseen hengitykseen. Käsittelyssä huomioidaan myös varsin usein äänihäiriöiden taustalla vaikuttavat purennan toiminnanhäiriöt. Tarvittaessa asiakas ohjataan muille asiantuntijoille.

Kohti tasapainoista puhe- ja lauluääntä

Voice Massagen tavoitteena on tasapainottaa äänentuottoon osallistuvien lihasryhmien toimintaa ja siten ehkäistä jännitystiloista johtuvia äänihäiriöitä. Ylikuormittuneita ja jännittyneitä lihaksia rentouttamalla luodaan edellytyksiä tasapainoiselle puhe- ja lauluäänen tuottamiselle.

Käsittelyä käytetään myös tukihoitona puheterapeutin tai foniatrin toteuttamassa äänihäiriöiden terapiassa.

Oman kehon tuntemuksen lisääminen sekä jännityksen ja tarpeettoman lihastyön tunnistamisen oppiminen ovat osa terapiaa. Kotiharjoitteet auttavat osaltaan asiakasta oppimaan uutta tapaa hengittää sekä käyttää vartaloaan ja ääntään.

Voice Massage -terapian kulku

Ensimmäiseen terapiakertaan varataan 60–75 minuuttia, seuraaviin tarpeen mukaan 45 tai 60 minuuttia. Alussa voi olla hyväksi parikin terapiakertaa viikossa. Jatkossa toiset asiakkaat hyötyvät esim. puolivuosittaisista käsittelyistä oman harjoittelun tukena.

Vaikeissa ääniongelmissa kannattaa hakeutua foniatrille, joka tietyin edellytyksin voi antaa myös maksusitoumuksen Voice Massage -käsittelyyn.

Ketkä hyötyvät voice Massagesta

Rennonpaa äänenkäyttöä

Voice Massage sopii kaikille ääniammattilaisille kuten laulajille, opettajille ja näyttelijöille. Palveluammateissa työskentelevät hyötyvät myös rennommasta, helpommasta ja eloisammasta äänenkäytöstä.

Apua päänsärkyyn

Monet asiakkaat kertovat päänsärkyjen helpottuneen tai hävinneen, ylävartalon keventyneen ja avautuneen ja hengityksen vapautuneen. Käsittelyä voi erityisesti suositella myös astmaatikoille.

Neurologiset sairaudet

Voice Massagea käytetään myös helpottamaan nielemistä, puhumista ja hengittämistä silloin, kun ne ovat vaikeutuneet liittyen neurologisiin sairauksiin kuten Parkinson, MS tai ALS.

Terapeutti kirjaa tietoja paperille kynällä.

Miten Voice Massageen pääsee

Voit tulla Voice Massageen erikoistuneen fysioterapeuttimme vastaanotolle itsemaksavana asiakkaana tai Kelan, kunnan, keskussairaalan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella/palvelusetelillä.

Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.

Varaa aika fysioterapeutille