Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Nainen pitää käsiä raskausmahan päällä.

MamaCoach valmennus äideille ja perheille

Äitiys on muutos, joka heijastuu usealle eri elämän osa-alueelle ja moni äiti kaipaa tähän tukea. MamaCoach valmennuksen tavoitteena on auttaa äitiä löytämään itsestään ja elämästään tarvittavat voimavarat muutokseen. Pyrimme vahvistamaan äidin itsetuntemusta, arjen hallintaa, oman elämän johtajuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Äidin hyvä olo heijastuu koko perheeseen ja toisinpäin. Valmennusta saa lähi- ja etätoteutuksena.

Mitä MamaCoach valmennus on?

MamaCoach tarjoaa tukea ja helpotusta hetkiin, jolloin elämän haasteet ja perhe-elämän muutokset tuntuvat vievän liikaa henkisiä voimavaroja. Valmennus toimii mainiosti tuleviin muutoksiin valmistautumisessa, mutta myös jo syntyneiden elämän haasteiden ja solmujen aukaisussa. Tässä valmennusprosessissa ja työskentelymenetelmässä syvennymme äitien elämäntilanteeseen ja muutokseen. Menetelmä toimii luontevasti myös perhe- ja parisuhdevalmennuksissa.

MamaCoach menetelmä vahvistaa äidin itsetuntemusta, arjen tasapainoa, oman elämän johtajuutta sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Valmentaja on prosessissa kiinnostunut, tarkkanäköinen ja kannustava ammattilainen, äiti puolestaan oman elämänsä asiantuntija.

Miksi äiti tarvitsee valmennusta?

Elämänmuutos altistaa aina sisäiselle tutkiskelulle. Äitiys on muutos, joka heijastuu usealle elämän osa-alueelle.

Ilman ammattitaitoista kuuntelijaa ja ratkaisukeskeistä prosessia äiti jää helposti yksin jumiin ajatustensa kanssa. Huomion kiinnittyessä vauvaan äidin voimavarat vähenevät ja oma hyvinvointi unohtuu. Pahimmillaan tilanne lisää ahdistusta ja elämänhallinta heikkenee. Äidin huono olo heijastuu koko perheeseen.

45 % suomalaisäideistä kaipaa äitiyden ammattilaisilta enemmän kuulluksi tulemista sekä kannustusta.

Ammattitaitoinen valmentaja osaa kuljettaa äitiä eteenpäin siten, että äiti löytää itsestään ja elämästään tarvittavat voimavarat muutokseen. Kun äidin taito ratkaisukeskeiseen ajatteluun vahvistuu, haasteidenkin kohtaaminen helpottuu.

Valmennuksen hyödyt äidille

 • lisää voimavaroja
 • vahvistaa itsetuntemusta
 • edistää tietoisuutta omista toimintatavoista
 • auttaa tunnistamaan kehon ja mielen viestejä
 • kirkastaa toiveet ja tavoitteet
 • auttaa ymmärtämään muutosta ympäristössä
 • lisää myönteistä tulevaisuudenkuvaa
 • lisää motivaatiota ja vastuunottoa
 • mahdollistaa tapojen kestävän muutoksen
 • selkeyttää arvoja
 • tuo esiin mahdollisuudet vaikuttaa valintoihinsa
 • kirkastaa henkilökohtaiset vahvuudet
 • vahvistaa tunnetaitoja
 • lisää sosiaalista hyvinvointia
 • tuo arkeen merkityksellisyyden kokemuksen
 • lisää sisäistä tyyneyttä
 • kokonaisvaltainen hyvinvointi kirkastuu

Valmennuksen hyödyt perheille

 • ratkaisukeskeinen ajattelutapa vahvistuu
 • perheenjäsenten eri vahvuudet tulevat esille
 • keskinäinen kunnioitus lisääntyy
 • kuuntelutaidot vahvistuvat
 • perheen yhteiset arvot kirkastuvat
 • vahvistaa yhteisiä tavoitteita ja keinoja saavuttaa ne
 • jokaisen omat rajat selkiytyvät
 • sekä sisäiset että ulkoiset suhteet paranevat
 • kyky kohdata haasteet rakentavasti kehittyy
 • yksilölliset ja yhteiset tunnetaidot vahvistuvat
 • yhteistyötaidot lisääntyvät
 • ilmapiiri perheessä paranee

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Nina Alakopsaan

Nina Alakopsa toimii MamaCoach asiantuntijana Joensuun pisteessä, mutta pitää hyväksi todettuja etävalmennuksia ympäri Suomen.

Ninan erityisosaamisalueeseen kuuluu äitien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja liikunnan ilo.

Voit varata ajan hänelle sähköpostilla nina.alakopsa@coronaria.fi tai puhelimitse 044 776 1755.

Tutustu Ninan osaamiseen