Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Naisasiakas juttelee miesterapeutin kanssa lähikuvassa.

Kipukuntoutus

Kroonisesta kivusta puhutaan, kun kipu on kestänyt yli kuusi kuukautta. Pitkäaikaisen kivun taustalla voi olla kudos- tai hermojärjestelmän vaurio esimerkiksi tapaturman seurauksena.

Krooninen oire vaikuttaa ihmisen koko elämänalaan ja toimintakykyyn. Vaikka krooninen kipu ei välttämättä näy päällepäin, se vaikuttaa yksilön kaikkiin elämän osa-alueisiin ja heikentää elämänlaatua.

Yksilön oma kokemus kivusta ja sen vaikutuksesta toimintakykyyn on merkityksellisin tekijä kipukuntoutuksessa. Kipukokemukseen vaikuttavat kiputuntemuksen lisäksi mm. opitut toimintamallit, tunteet ja uskomukset sekä elämäntilanne.

Kohti parempaa kivunhallintaa ja toimintakykyä

Fysioterapeuttimme ovat kouluttautuneet ymmärtämään kroonista kipua laaja-alaisena toimintakykyyn vaikuttavana tekijänä, jonka ilmenemiseen pystytään vastaamaan fysioterapeuttisin menetelmin.

Fysioterapia ja toimintaterapia sekä asiantuntijoiden ohjaama itsenäinen harjoittelu ovat olennaisessa roolissa kipukuntoutuksessa. Coronarian moniammatilliseen verkostoon kuuluu myös psykologeja ja psykoterapeutteja. Moniammatillinen lähestymistapa kivunhoitoon parantaa tutkitusti hoidon tuloksia.

Kipukuntoutuksen tavoitteena on parantaa asiakkaan kivunhallintaa  ja toimintakykyä ohjaamalla tähän konkreettisia keinoja, joita asiakas voi hyödyntää arjessaan.

Tule kuulluksi

Kipukuntoutuksessamme haluamme vahvistaa asiakkaan kokemusta kuulluksi tulemisesta: korostamme asiakkaan merkityksellistä roolia itse oman kehonsa asiantuntijana.

Jokaiselle asiakkaalle tehdään kokonaisvaltainen alkukartoitus, jossa käydään laajasti läpi kipuun vaikuttavien tekijöiden ilmenemistä asiakkaan arjessa. Alkukartoituksen pohjalta laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa fysioterapian tavoitteet ja sovitaan käytettävistä terapiamenetelmistä.

Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen harjoitusohjelma, jossa huomioidaan asiakkaan voimavarat ja kiinnostuksen kohteet. Fysioterapeuttimme ohjaavat asiakkaan asteittain etenevään harjoitteluun kivun provosoitumisen ehkäisemiseksi.

Vaaleahiuksinen nainen kävelee puistossa pienen koiran kanssa ja toisessa kädessä hänellä on kävelysauva.

Miten kipukuntoutukseen pääsee

Voit tulla kipukuntoutukseen erikoistuneen fysioterapeuttimme vastaanotolle itsemaksavana asiakkaana, palvelusetelin kanssa tai maksusitoumuksella. Varaa aika asiantuntijallemme. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.

Varaa aika fysioterapeutille