Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen

Kehitysvamma, CP-vamma

Fysioterapia Fysioterapian terveyskirjasto Neurologinen fysioterapia

Tavallisin liikuntavammaisuuden syy lapsilla on CP-vamma. Kyseessä on kertavaurio aivoissa liikettä säätelevillä alueilla. Vaurion ajankohta voi olla sikiöaikana, vastasyntyneisyyskaudella tai varhaislapsuudessa. Vamma on pysyvä, mutta toimintakyvyn haasteet liikkumisessa, asennon hallinnassa ja toiminnan vaikeuksissa ovat eriasteisia vaihdellen lievästä vaikeaan liikuntavammaisuuteen. CP-vamman alatyypit ovat: hemiplegia, diplegia, tetraplegia, atetoosi ja ataksia.

CP-vammaisen fysioterapiassa tavoite ja sisältö arvioidaan aina yksilöllisesti. Tavoitteet ovat yleensä asiakkaan arkeen liittyviä esim. liikkuminen eri ympäristössä tai päivittäiset käytännön toiminnot, kuten pukeutuminen. Tavoitteisiin voidaan päästä eri menetelmin kautta ja niitä yhdistämällä. Tavoitteen asettelussa on mukana tarpeen mukaan asiakkaan lähi-ihmiset ja lisäksi yhteistyötahot tarpeen mukaan.

Fysioterapian pääpaino (aikuisten asiakkaiden kanssa) on yleensä kohonneen lihasjänteyden eli spastisuuden madaltamisessa, nivelliikkuvuuksien lisäämisessä, kivun ehkäisemisessä ja lieventämisessä, tasapainon harjoittamisessa sekä saavutetun toimintakyvyn tukemisessa. Allasterapia on yksi kuntoutusmuoto, missä veden tuki ja noste mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan liikkumisen harjoittelun, lisäksi veden hydrostaattinen paine vähentää turvotusta ja kipua. Fysioterapiassa otetaan huomioon tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö. Apuvälineiden arviointi ja niiden käytön harjoittelu on osa fysioterapiaa.

Lisätietoa: terveyskylä.fi