Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
miehen-kadet-pitavat-kiinni-polvesta

Nivelrikko - yleinen tekijä ikääntyneillä esiintyvien nivelkipujen taustalla

Fysioterapia Fysioterapian terveyskirjasto

Nivelrikko eli artroosi on maailman yleisin nivelsairaus. Suomessa peräti viidenneksen 75-84 -vuotiaista on arvioitu kärsivän nivelrikosta. Jo 65 vuoden iässä nivelrikkoon viittaavia muutoksia voidaan todeta yli puolella kaikista ihmisistä, mutta näihin muutoksiin ei aina liity oireita; nivelrikosta voi siis kärsiä, vaikka kipuoireita ei vielä olisi ilmentynytkään.

Nivelrikkoa esiintyy eniten lonkissa, polvissa, selkänikamien välisissä nivelissä sekä sorminivelissä, mutta se voi kehittyä mihin niveleen tahansa. Nivelrikossa nivelen rustopinta vaurioituu ja se alkaa rappeutua. Ruston tuhoutuminen on nivelrikosta kärsivässä nivelessä nopeampaa kuin sen korjautuminen eikä vaurioitunut rustokudos parane ennalleen. Nivelrako kaventuu ja röntgenkuvissa voidaan nähdä osteofyyttejä eli luupiikkejä. Lisäksi nivelkapseli voi paksuuntua ja siinä voidaan havaita tulehduksellisia muutoksia. Nivelrikon edetessä myös niveltä tukevat lihakset pienenenevät, niiden voima heikkenee ja niveleen kehittyy usein virheasento.

Nivelrikon syytä ei vielä täysin tunneta, mutta monet eri tekijät voivat altistaa nivelrikon kehittymiselle. Muun muassa perimän, ikääntymisen sekä ylipainon tiedetään olevan nivelrikolle altistavia tekijöitä. Myös elämän varrella tapahtuneet nivelvammat ja niiden jälkeinen nivelen epävakaus, raskas fyysinen työ sekä liian kuormittava ja yksipuolinen liikunta saattavat ovat riskitekijöitä nivelrikon syntymiselle.

Miten nivelrikko oireilee?

Nivelrikon yleisin oire on jomottava kipu, joka pahenee rasituksessa ja puolestaan helpottaa levossa. Nivelrikon edetessä kipu voi kuitenkin muuttua jatkuvaksi, jolloin kipua esiintyy myös levossa.

Kipu on tyypillisesti paikallista, mutta se voi myös säteillä esimerkiksi polvinivelestä lonkan alueelle tai päinvastoin. Kivun voimakkuus ja nivelrikon vaikeusaste eivät välttämättä ole suhteessa toisiinsa, eli nivelestä otetussa röntgenkuvassa näkyviä muutoksia voi olla suhteellisen paljonkin nivelen ollessa oireeton.

Vastaavasti voimakkaasti kipuilevassa nivelessä ei välttämättä ole havaittavissa niin voimakkaita muutoksia kuin kipuoire antaisi olettaa. Kivun lisäksi muita tyypillisiä oireita ovat niveljäykkyys sekä liikkumisvaikeudet. Esimerkiksi tuolista ylös nouseminen tai portaissa liikkuminen saattaa olla aikaisempaa haastavampaa.

Miten fysioterapialla voidaan vaikuttaa nivelrikkoon?

Nivelrikkoa parantavaa hoitoa ei ole, mutta fysioterapialla voidaan lievittää siitä aiheutuvia oireita. Fysioterapiassa pyritään vähentämään nivelrikosta aiheutuvaa kipua sekä ylläpitämään ja parantamaan asiakkaan toiminta- ja liikkumiskykyä.

Sekä maalla että vedessä toteutettu yksilöllisesti suunniteltu liikuntaharjoittelu voivat vähentää nivelrikon oireita. Harjoittelun tulee olla säännöllistä ja nousujohteista tulosten saavuttamiseksi. Liikuntaharjoittelu voidaan jakaa liikkuvuus-, lihasvoima- ja aerobiseen harjoitteluun ja näitä kaikkia osa-alueita sisällytetään terapiasuunnitelmaan. Harjoittelu koostuu perusharjoittelusta kuten pyöräilystä, kävelystä ja uinnista ja kuntosaliharjoittelusta sekä spesifeistä, nivelrikosta kärsivän nivelen ympäröivien lihasten vahvistavista harjoitteista. Lihaskuntoharjoittelu on tärkeää, sillä niveltä ympäröivien lihasten vahvistaminen tukee nivelrikosta kärsivää niveltä.

Alaraajojen nivelissä esiintyvässä nivelrikossa painon pudottaminen on ensisijaisen tärkeää, mikäli ylipainoa on päässyt kertymään. Painon pudotuksella voidaan tehokkaasti vähentää nivelille kohdistuvaa kuormitusta ja toisaalta se voi myös vähentää nivelessä jäljellä olevan rustokudoksen rappeutumista. Ikääntyneillä esiintyvän polvinivelen nivelrikon on todettu lisäävän riskiä heikentyneelle tasapainolle sekä kaatumistapaturmille, joten tämän vuoksi myös tasapainoharjoittelu on tärkeää polvinivelessä esiintyvän nivelrikon hoidossa.

Yksilöllisesti suunnitellun liikuntaharjoittelun lisäksi fysioterapiassa keskitytään kivunhoitoon. Erilaisilla fysikaalisilla hoitomenetelmillä kuten TENS -sähkökipuhoidolla, ultraäänellä, akupunktiolla sekä kylmähoidolla voidaan lievittää nivelessä esiintyvää kipua. Akuutissa kivussa kylmähoidolla voidaan vähentää nivelen turvotusta ja kiputuntemusta lyhytkestoisesti.

Niveljäykkyyksien hoitoon puolestaan käytetään mobilisointia ja lihasten aktiivisia tai passiivisia venytyksiä. Lisäksi ammattitaitoinen fysioterapeutti arvioi apuvälineiden tarpeen. Etenkin alaraajojen nivelissä esiintyvässä nivelrikossa erilaisilla tuilla, jalkineilla ja tukipohjallisilla voidaan vähentää nivelten virheasentoja ja virheellistä kuormitusta.

Fysioterapiajakson sisältö

Fysioterapiajakson alussa fysioterapeutti tekee alkukartoituksen hyödyntäen haastattelua, havainnointia sekä fysioterapeuttisia arviointimenetelmiä. Kartoituksen pohjalta asiakkaalle laaditaan yksilölliset, asiakaslähtöiset tavoitteet ja niiden pohjalta suunnitellaan fysioterapian sisältö. Koska nivelrikon hoidossa lihaskunnon, nivelliikkuvuuksien sekä yleiskunnon harjoittaminen ovat tärkeitä osa-alueita, sisällytetään terapiasuunnitelmaan kaikkia näihin osa-alueisiin kuuluvia harjoitteita.

Fysioterapeutti laatii aina myös asiakkaalle kotiharjoitteet, joita on tärkeää noudattaa hyvien tulosten saavuttamiseksi. Liikuntaharjoittelun lisäksi fysioterapiassa keskitytään kipuoireiden lievitykseen erilaisia fysikaalisia hoitomenetelmiä käyttäen.

Kirjoittaja: Ida Rasi, fysioterapeutti, Gerontologian opiskelija, Jyväskylän yliopisto

Kirjallisuutta:

  • Heliövaara, M., Slätis, P. & Paavolainen, P. 2008. Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset. Duodecim. Vol 124, 1869-1874.
  • Kannus, P. 2016. Liikunta ja nivelrikko. Terveysliikuntauutiset 2016. UKK-instituutti. Viitattu: 13.12.2019 https://www.ukkinstituutti.fi/terveysliikuntauutiset
  • Nivelrikko. 2018. Kumppanina Nivelrikko - Näin tulet toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry. Viitattu: 13.12.2019 www.nivelopas.fi/riskitekijat.html
  • Nivelrikko. 2016. Reumaliitto. Viitattu: 13.12.2019. https://www.reumaliitto.fi
  • Osteoarthritis and falls in the older person. 2013. Age and Ageing. Vol 42(5), 561-566.
  • Pohjolainen, T. 2018. Nivelrikko (artroosi). Lääkärikirja Duodecim. Viitattu: 13.12.2019 https://www.terveyskirjasto.fi
  • Sumaiyah, M., Maw, P-T., Shahrul, B. & Kamaruzzaman, C. T. N. 2014. Physical therapies for improving balance and reducing falls risk in osteoarthritis of the knee: a systematic review. Age and Ageing. Vol 44(1), 16-24.