Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen

Terapeuttinen harjoittelu

Fysioterapia Fysioterapian terveyskirjasto

Fysioterapiassa terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan tutkittuun tietoon perustuvaa, toiminnallisten ja aktiivisten menetelmien käyttöä, joiden tarkoituksena on jonkun tietyn terveysongelman vähentäminen.

Terapeuttisella harjoittelulla pyritään vähentämään asiakkaan toimintarajoitteita, parantamaan toimintakykyä sekä vähentämään kipua. Harjoittelulla voidaan pyrkiä myös erilaisten vammojen tai sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tai parantamiseen. Terapeuttinen harjoittelu voi kohdistua paikallisesti esimerkiksi tiettyihin lihaksiin tai niveliin tai se voi olla yleistä harjoittelua yleiskunnon ja toimintakyvyn parantamiseksi. Tärkeää on harjoittelun progressiivisuus, eli nousujohteisuus sekä harjoitusvaikutusten säännöllinen seuranta ja arviointi.

Terapeuttinen harjoittelu on aina yksilöllistä ja asiakkaan toimintakyvyn rajoitteisiin perustuvaa. Sillä voidaan parantaa asiakkaan lihasvoimaa ja -kestävyyttä, nivelten ja lihasten liikkuvuutta, motorisia taitoja kuten kävelyä ja tasapainon hallintaa, hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä sekä kehon virheasennoista johtuvia kiputiloja. Harjoittelu tapahtuu fysioterapeutin ohjeistuksella ja se voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäohjauksessa. Ohjauksessa käytetään sekä suullista, manuaalista että visuaalista ohjausta ja siinä voidaan käyttää oman kehon painoa tai erilaisia apuvälineitä. Terapeuttisessa harjoittelussa keskeisessä osassa on asiakkaan oma ymmärrys kehon mahdollisista virheasennoista, joista erilaiset kiputilat yleensä syntyvät ja tämän jälkeen oikeiden liikemallien löytäminen yhdessä ammattitaitoisen fysioterapeutin kanssa.