SenioriFysioterapia

Ikääntyminen tuo mukanaan muutoksia kehossa. Lihasmassan ja- voiman pienentyessä kaatumisriski kasvaa. Myös muistamisen ongelmat voivat heikentää toimintakykyä merkittävästi. Kuntoutustarpeen taustalla voi olla myös leikkauksen, aivoinfarktin tai jonkun muun akuutin sairauden jälkitila. Liikkumisen, lihasvoiman ja toimintakyvyn heikentyminen voi vaikuttaa seniorin itsenäiseen suoriutumiseen, sosiaaliseen osallistumiseen sekä mielialaan. Liikunta edistää seniorin terveenä ja toimintakykyisenä pysymistä sekä aktiivista roolia omassa arjessaan.

Usein senioreiden liikkumiskyvyn ongelmat johtuvat jalkojen lihasvoimien ja tasapainon heikkoudesta. Liikkumiskyvyn ongelmat puolestaan lisäävät palveluiden tarvetta. Paremmalla jalkojen lihasvoimalla, tasapainolla ja ketteryydellä on kaatumistapaturmia ehkäisevä vaikutus. Lisäksi parempi lihasvoima ja tasapaino rohkaisevat liikkumaan enemmän ja osallistumaan aktiivisemmin oman arjen hoitamiseen. Liikunnan avulla pyritään mahdollistamaan seniorin aktiivinen, itsenäinen ja laadukas elämä mahdollisimman pitkään. Liikunnalla on myös seniorin sosiaalista vuorovaikutusta, mielen vireyttä ja muistia edistävä vaikutus. Parempi kunto edesauttaa nopeampaa toipumista tapaturman tai sairastumisen jälkeen. Fyysisen kunnon kehittäminen kannattaakin aloittaa ennaltaehkäisevästi.

Muistisairaan kuntoutus

Muistisairaan monipuolinen kuntoutus kannattaa aloittaa mahdollisimman pian diagnosoinnin jälkeen, koska sen on tutkitusti todettu hidastavan toimintakyvyn heikkenemistä. Muistisairauden eteneminen heikentää liikunta- ja toimintakykyä. Mitä aikaisemmin kuntoutuksen aloittaa, sitä kauaskantoisemmat ovat sen positiiviset vaikutukset. Muistisairaan kuntoutuksessa on tärkeää tiivis yhteistyö omaisten, läheisten ja hoitohenkilökunnan kanssa. Kuntoutus on vaikuttavimmillaan asiakkaan tutussa toimintaympäristössä, esimerkiksi kotona tai palveluasunnossa. Fyysisen kunnon ylläpitämisellä ja muistisairaiden tehokkaalla kuntoutuksella pidennetään turvallista kotona asumista.

MIHIN PERUSTUU

Coronarian SenioriFysioterapiassa tarjoamme asiakkaillemme toimintakykyä ylläpitävää, kuntouttavaa sekä ennaltaehkäisevää fysioterapiaa. Fysioterapiajakson alussa fysioterapeutti tekee alkukartoituksen, mikä sisältää liikkumis- ja toimintakyvyn kokonaisvaltaisen kartoittamisen haastattelemalla ja havainnoimalla sekä fysioterapeuttisia arviointimenetelmiä hyödyntäen. Tämän pohjalta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa terapiajakson tavoitteet sekä käytettävät terapeuttiset menetelmät. Kuntoutuksen vaikuttavuutta seurataan yhdessä sovituilla mittareilla kuntoutusjakson aikana. Asiakkaan oma aktiivisuus kuntoutusprosessissa on kuntoutumisen kannalta erittäin tärkeää. Fysioterapeuttimme ohjaavat asiakkaalle itsenäisesti toteutettavia harjoituksia ja tukevat asiakasta ja hänen lähiyhteisöään toimimaan kuntoutumista edistävällä tavalla arjessa. Toimintamme tavoitteena on mahdollistaa ikääntyvien ja muistisairaiden mahdollisimman hyvä elämänlaatu, aktiivinen rooli ja sujuva arki omassa elinympäristössään.

Fysioterapian hyödyt

  • > Lisää lihasvoimaa
  • > Luuston ja nivelten hyvinvointi
  • > Tasapainon kehittyminen
  • > Liikkuvuuden ja notkeuden lisääntyminen
  • > Kivun lievitys
  • > Parempi aineenvaihdunta
  • > Liikunnan suunnittelu yksilöllisesti kuntoutujan lähtökohdat huomioiden
  • > Vaikuttaa myönteisesti muistin säilymiseen ja hidastaa muistin heikkenemistä

Miten fysioterapiaan pääsee?

SenioriFysioterapiaan erikoistuneen asiantuntijamme vastaanotolle pääsee nopeasti. Voit tulla lääkärin lähetteellä, maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana varaamalla ajan asiantuntijallemme. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntarjoaja. Yksilökuntoutus toteutuu joko toimipisteissämme tai asiakkaalle tutussa ympäristössä, kuten kotona tai palvelukodissa. Meiltä saat tietoa myös ravitsemukseen ja apuvälineisiin liittyvissä asioissa. Ryhmämuotoiseen kuntoutukseen on mahdollista osallistua joko toimitiloissamme tai palveluasumisen yksiköissä.

Tutustu ja osallistu Kaikki Suomen seniorit jumppaa -haasteeseen
Tutustu kotikuntoutukseen tästä
Lue Pysytään Pystyssä -ryhmästä tästä
Lue blogistamme kuinka saada fysioterapiasta aktiivisuutta senioreiden arkeen