Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen

Aivovammat

Fysioterapia Fysioterapian terveyskirjasto Neurologinen fysioterapia

Aivovamma on ulkoisen tekijän aiheuttama aivotoiminnan häiriö, kudosvaurio tai rakenteellinen vaurio, joka vaikuttaa monella eri tavalla asiakkaan toimintakykyyn. Vaikutukset ovat riippuvaisia vaurioalueen sijainnista ja laajuudesta, minkä vuoksi toimintakyvyn muutokset ovat hyvin yksilöllisiä.

Fysioterapian suunnittelun perustana ovat asiakkaan omat kokemukset sekä tavoitteet. Tavoitteiden laatimisessa on tärkeää olla mukana myös asiakkaan lähi-ihmisiä, sekä tarpeen mukaan muita kuntoutukseen osallistuvia ammattilaisia, kuten puhe- ja toimintaterapeutti. Tavoitteet ohjaavat neurologisessa fysioterapiassa käytettäviä menetelmiä sekä työskentelyä asiakkaan lähi-ihmisten kanssa.

Aivovamman jälkeinen fysioterapia

Aivovamman jälkeisessä fysioterapiassa pyritään uudelleenoppimaan jo aikaisemmin hallittuja taitoja ja siirtämään niitä asiakkaalle tarkoituksenmukaisiin ympäristöihin, kuten töihin, vapaa-ajan harrastukseen tai kotiin. Terapiamenetelmistä käytämme ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista ja fysikaalista terapiaa.

Aivovamman jälkeisinä oireina voi esiintyä joko liiallista tai liian vähäistä lihasjänteyttä vartalolla. Liialliseen lihasjänteyteen voidaan käyttää esim. liikehoitoa, tukilastaa sekä terapeuttista harjoittelua. Fysioterapiassa voidaan toteuttaa erilaisia harjoitteita, kuten pystyasennon hallintaa istuen ja seisten, kävelytoimintoja tai siirtymistä pyörätuolista sänkyyn. Coronarialla käytämme kävelyä tukevia apuvälineitä kuten LiteGait painokevennettyä kävelylaitetta, mikä mahdollistaa kävelyn osavaiheiden tehokkaan harjoittelun jo hyvin varhaisessa vaiheessa sairastumisen jälkeen.

Fysioterapiassa tehdään tiivistä yhteistyötä apuvälineistä vastaavien tahojen kanssa, jolloin arvioidaan apuvälineiden tarvetta sekä ohjataan apuvälineiden käytössä.