Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Fysioterapeutti tekee asiakkaalle fysioterapian vastaanotolla passiivisia venytyksiä.

Fysioterapia

Toimintakyvyn, työkyvyn ja liikkumisen monipuolista edistämistä

Fysioterapian ja hieronnan ensikäynti 29€

Fysioterapian ensikäynnillä tutkitaan ja kartoitetaan mahdollisten oireiden syyt ja hoitotarve sekä laaditaan hoitosuunnitelma. Ensikäynnillä aloitetaan hoidolliset toimenpiteet esimerkiksi kivun helpottamiseksi.

Hieronnan ensikäynnillä kartoitetaan hoitotarve, joka voi olla esimerkiksi lihasten jännityksen helpottaminen, rentoutumisen ja palautumisen edistäminen tai vaativampi käsittely yksilöllisen tarpeen mukaan.

* Olet oikeutettu tarjoukseen, mikäli et ole käyttänyt meidän palveluita vuoden 2022-2023 aikana. Hintaan lisätään 5€ toimistomaksu

Fysioterapia on fysioterapiatieteeseen perustuvaa terapiaa, jonka tavoitteena on tukea yksilön terveyttä ja hyvinvointia edistämällä hänen toimintakykyään, työkykyään ja liikkumistaan arjessa. Fysioterapiassa huomioidaan kokonaisvaltaisesti yksilön liikkumis- ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät ja pyritään edistämään näitä yksilön omassa ympäristössä.

Yksilön liikkumis- ja toimintakyky voi heikentyä esimerkiksi kivun, sairauden, vamman, kehitysviivästymän tai ikääntymisen seurauksena. Fysioterapia suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti yksilön tarpeiden mukaan.

Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen sekä erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapiassa sovelletaan monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa.

Menetelmät tutuiksi

Fysioterapian menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi

  • fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa
  • fysioterapeutin ohjaamia aktiivisia harjoituksia
  • manuaalista terapiaa
  • erilaisia fysikaalisia hoitoja.

Fysioterapeutti voi myös arvioida liikkumisen apuvälineiden tarvetta ja ohjata näiden käytössä.

Ohjaamme sinut oikeaan palveluun tästä


Fysioterapiapalvelumme eri elämäntilanteisiin

Tarkistathan toimipaikkakohtaisen palveluvalikoiman toimipaikkasivulta.

Näin fysioterapia etenee tavoitteisiinsa

Monipuolinen alkukartoitus

Fysioterapiajakson alussa fysioterapeutti tekee alkukartoituksen. Se sisältää liikkumis- ja toimintakyvyn kokonaisvaltaisen kartoittamisen haastattelemalla, havainnoimalla ja fysioterapeuttisia arviointimenetelmiä hyödyntämällä.
Kartoituksen pohjalta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa terapiajakson tavoitteet ja käytettävät menetelmät.

Yhdessä eteenpäin

Kuntoutuksen vaikuttavuutta seurataan yhdessä sovituilla mittareilla kuntoutusjakson aikana.
Kuntoutusjakson lopussa arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa fysioterapian vaikuttavuutta ja tehdään jatkosuunnitelma.

Oma aktiivisuus tärkeää

Asiakkaan oma aktiivisuus kuntoutusprosessissa on erittäin tärkeää. Fysioterapeuttimme ohjaavat asiakkaalle itsenäisesti toteutettavia harjoitteita ja tukevat asiakasta ja hänen lähiyhteisöään toimimaan kuntoutumista edistävällä tavalla arjessa. 

Fysioterapiahinnastot

Fysioterapiapalveluiden hinnat löydät toimipisteidemme sivuilta.


Videot edellyttävät evästeiden sallimista.
Muuta evästeasetuksia

Ryhmissä, yksin ja vaikka etänä

Toimipisteissämme on tarjolla yksilö- ja ryhmäterapiaa. Fysioterapiaa saa myös etäpalveluna. Palvelut voidaan toteuttaa toimipisteidemme lisäksi myös asiakkaalle tutussa ympäristössä esimerkiksi asiakkaan kotona, päiväkodissa, koulussa tai palvelukodissa.

Katso toimipaikkamme


Fysioterapeutti tekee asiakkaalle fysioterapian vastaanotolla passiivisia venytyksiä.

Paras mahdollinen kuntoutus

Fysioterapeuttimme ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä: fysioterapia perustuu tutkittuun tietoon. Terapeuttimme kuuluvat valtakunnalliseen Coronarian kuntoutuspalveluiden verkostoon. Se mahdollistaa ammattilaistemme välille sujuvan moniammatillisen yhteistyön ja asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen kuntoutumisen.

Nuori miesasiakas jumppaa jumppapallolla ja fysioterapeutti auttaa häntä.

Miten fysioterapiaan pääsee

Fysioterapia on tutkitusti tehokkain apu tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. Voit tulla fysioterapiaan ilman lääkärin lähetettä.

Voit tulla fysioterapiaan itsemaksavana asiakkaana tai Kelan, kunnan, keskussairaalan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella/palvelusetelillä. Meillä on sopimukset Kelan kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen tuottamisesta.

Videot edellyttävät evästeiden sallimista.
Muuta evästeasetuksia

Asiakkaat kertovat

Fysioterapian tavoitteena on tukea terveyttä ja hyvinvointia edistämällä toimintakykyä, työkykyä ja liikkumista arjessa.

Katso, millaisia kokemuksia 10 vuotta maajoukkueessa pelanneella ammattilentopalloilijalla Jukka Lehtosella on Coronarian fysioterapiasta.